Ho­ër Volk­skool se top­pres­teer­ders kry eer­be­wy­se

Graaff-Reinet Advertiser - - Schools | Skole -

GRAAFF-REINET — DIE 2017-prys­uit­de­ling van die Ho­ër Volk­skool het ver­le­de op Maan­dag, 16 Ok­to­ber, die leer­lin­ge van dié skool vir hul har­de werk en toe­wy­ding be­loon. En­ge­ri Fou­rie ver­dien e­re­kleu­re vir A­ka­de­mie in Graad 10. Vir A­fri­kaans wen sy die Fran­cois Re­tief-be­ker, die Dorot­hea van Zyl Prys vir A­fri­kaans. Vir Wis­kun­de wen sy die S­choe­man Fa­mi­lie­be­ker as­ook die Ab­sa Prys vir Wis­kun­de. Sy wen ook die Hvs-tro­fee vir Fi­sie­se We­ten­skap. Sy be­haal eer­ste plek­ke in die vol­gen­de vak­ke: A­fri­kaans, En­gels FAL en Re­ke­ning­kun­de. Sy wen ook die S­tan­derd 10-klas van 1950-be­ker en die PSG Prys vir ‘n eer­ste klas­po­si­sie in Graad 11. En­ge­ri het ook die S­kool­hoof P­res­ti­ge Toe­ken­ning vir ‘n uit­son­der­li­ke pres­ta­sie ont­vang - sy het die UNISA Graad 5 Mu­siek Te­o­rie ek­sa­men met 96% ge­slaag. Haar naam word ook hier­voor aan­ge­bring op die e­re­rol. Ma­ry­ke Ba­den­horst is by die pas­af­ge­lo­pe prys­uit­de­ling aan­ge­wys as die Dog­ters En­kel­spel Ten­nis­kam­pi­oen. Sy maak ge­skie­de­nis met hier­die pres­ta­sie deur die ti­tel te dra van­dat sy in Graad 8 was. Sy gaan vol­gen­de jaar aan ‘n u­ni­ver­si­teit in A­me­ri­ka stu­deer om ver­der op haar ten­nis te fo­kus.

Pier­re van der Mer­we be­haal die eer­ste klas­po­si­sie in Graad 10 met die vol­gen­de hoog­te­pun­te:

Eer­ste po­si­sie vir A­fri­kaans, as­ook die Dorot­hea Van Zyl Prys vir A­fri­kaans.

Eer­ste po­si­sie vir En­gels FAL, as­ook die Myn­hardt/steyn Kon­struk­sie­be­ker vir En­gels FAL Eer­ste po­si­sie vir Wis­kun­de, as­ook die Ri­ta du P­reez tro­fee vir ‘n ge­mid­deld van 90% of ho­ër Eer­ste po­si­sie vir Fi­sie­se we­ten­skap Eer­ste po­si­sie vir Re­ke­ning­kun­de as­ook die Pie­ter­sen-wis­sel­tro­fee vir Re­ke­ning­kun­de Eer­ste po­si­sie vir Re­ke­naar­toe­pas­sings­teg­no­lo­gie as­ook die Com­pu-ser­ve-tro­fee vir RTT. Hy wen ook die klas van 1999 be­ker en die PSG Prys vir die eer­ste klas­po­si­sie in Graad 10.

Die vol­gen­de leer­lin­ge is ty­dens die on­lang­se prys­uit­de­ling as hoof­lei­ers van Ho­ër Volk­skool aan­ge­kon­dig: on­der-hoof­dog­ter Ja­na Wa­ge­ner, hoof­dog­ter La­ra du P­les­sis, hoof­seun Heinz Ber­tram en on­der-hoof­seun S­te­phan La­te­gan.

Die vol­gen­de leer­lin­ge is aan ge­wys as die hoof­lei­ers van die Huis Cron­je-kos­huis van Ho­ër Volk­skool: on­der-hoof­dog­ter Ja­na La­te­gan, hoof­dog­ter Ja­na Wa­ge­ner, hoof­seun S­te­phan La­te­gan en on­der-hoof­seun Jus­tin Ga­foor.

Da­niel­le Nel wen die Sa­ric­ke Derck­sen Ge­denk­prys vir A­fri­kaans in Graad 12. Sy ver­dien ook e­re­kleu­re vir A­ka­de­mie in Graad 11 en 12, sy wen die Da­wid van Rooy­en-be­ker vir A­fri­kaans, as­ook die Rap­port­ry­ers­prys vir A­fri­kaans. Sy wen ook die M­cnaug­h­ton’s Prys vir Ver­brui­ker­stu­dies en be­haal sy die hoog­ste pun­te vir Toe­ris­me in Graad 12 en wen sy ook dan die Hen­nie en A­man­da van Rooy­en-tro­fee vir Toe­ris­me. Sy wen ook die T­heron Fa­mi­lie-tro­fee, as­ook die PSG Prys vir ‘n eer­ste klas­po­si­sie in Graad 12.

Mia du P­les­sis be­haal die bes­te pun­te in A­fri­kaans Huis­taal, Wis­kun­de, So­si­a­le We­ten­skap­pe en S­kep­pen­de Kuns­te in Graad 8. Sy ver­o­wer ook die Dorot­hea van Zyl Prys vir A­fri­kaans in Graad 8, as­ook die S­tan­derd 10-klas van 1988-be­ker en die PSG Prys vir die eer­ste klas­po­si­sie in Graad 8.

Ca­sey du Toit wen die Ri­ta du P­reez-prys vir Wis­kun­de vir ‘n ge­mid­deld van 90% of ho­ër. Sy be­haal ook dan die eer­ste plek vir Wis­kun­de in Graad 9. Sy is ook eer­ste met E­ko­no­mie­se en Be­stuurs­we­ten­skap­pe. Sy wen ook die Klas van 1950-be­ker en die PSG Prys vir ‘n eer­ste klas­po­si­sie in Graad 9.

Zi­le­ke de Ja­ger wen die S­kool­hoof P­res­ti­ge Toe­ken­ning vir ‘n uit­son­der­li­ke pres­ta­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.