Mid­dies ver­eer hul top pres­teer­ders

Graaff-Reinet Advertiser - - Schools | Skole -

Hier ont­vang Ja­ni­co Sny­man, wat ‘n ge­mid­deld van 93.56% in Graad 12 be­haal het, een van ve­le tro­fees van Ka­ren Per­ry, ty­dens MHS se prys­uit­de­ling vir 2018. MID­DEL­BURG – Ho­ër­skool Mid­del­burg se jaar­lik­se prys­uit­de­ling vir 2017 het op 19 Ok­to­ber plaas­ge­vind.

Die aand is deur Ds Dirk de Bruin ge­o­pen, waar­na die s­kool­hoof, Ma­ri­aan St­an­nard en SBL Voor­sit­ter, Ja­ko Mey­er hul ver­slae vir 2017 ge­le­wer het. Ge­dra­ma­ti­seer­de pro­sa is deur S­haan Blaauw en Am­mie Do­ni­an voor­ge­dra. Die tro­feë, boek­pry­se en ser­ti­fi­ka­te is deur Ka­ren Per­ry, wat jaar­liks die blom­me­rang­skik­kings en ver­sier van die ver­hoog vir die prys­uit­de­ling han­teer, oor­han­dig. Spe­si­a­le mel­ding moet ge­maak word van Mid­dies se top-ma­tri­ku­lant, Ja­ni­co Sny­man, wat ‘n ge­mid­deld van 93.56% ge­hand­haaf het in Graad 12.

Mid­dies wil ook van die ge­leent­heid ge­bruik maak om hul bor­ge vir die ge­leent­heid te be­dank, by na­me: BKB, Dr JP D Bo­tha, Dr W van der Walt, GBG Ma­ke­laars, Ka­roo Coun­try Inn, Ka­roo Ou­berg Lod­ge, K­leu’s Gara­ge, Le­a­na Bloe­mis­te, L Ve­na­be­les, Me­di­kor Ap­teek, Nel­mi Uys Re­ken­mees­ters, Olls Oog­kun­di­ges, Ons Han­dels­huis, PSG, Vi­king Tra­ding, Volk­stud Mo­tors en Wol­f­aardt & Kie Re­ken­mees­ters.

(Meer oor die prys­uit­de­ling in die vol­gen­de uit­ga­we van die Graaff-reinet Ad­ver­ti­ser.)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.