6

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

La­er Volk­skool in Graaff-reinet het Vry­dag, 3 No­vem­ber, ‘n o­pe­dag aan­ge­bied vir die Graad R-leer­ders van Wep­pie P­rep­pie wat in 2018 by die skool aan­sluit. Die leer­ders het die ge­leent­heid ge­had om te sien hoe die klas­se lyk, hoe die dag en week se roe­ti­ne ver­loop en om die on­der­wy­sers te ont­moet. “Die o­pe­dag is die be­gin van ‘n bly­wen­de ven­noot­skap wat ge­sluit word tus­sen die ou­ers, hul kos­ba­re kin­ders en die per­so­neel van La­er Volk­skool. Ons hoop om deur dié o­pe­dag die kin­ders te be­mag­tig om 2018 met self­ver­troue hul skool­loop­baan in ‘n be­ken­de om­ge­wing te be­gin. Ons skool is ge­se­ënd met prag­ti­ge kin­ders,” het De­on Jou­bert, skool­hoof van La­er Volk­skool, ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.