Groot­fon­tein SRC and HC for 2018 an­noun­ced

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

MID­DEL­BURG — The Groot­fon­tein Col­le­ge of A­gri­cul­tu­re is proud to an­noun­ce the Hou­se Com­mit­tee and S­tu­dent Re­pre­sen­ta­ti­ve Coun­cil for 2018.

The 2018 SRC P­re­si­dent is Ko­bus B­rey­ten­bach (Fie­lies) and De­pu­ty-p­re­si­dent is M­li­bo Qo­toyi (Con­di­ti­on). The Hou­se Com­mit­tee C­hai­r­per­son is Ma­re­li­ze Be­zui­den­hout (Volk­sie) and Wan­di­le K­ha­ve (Ra­di­a­tor) is the Vi­ce-c­hai­r­per­son. S­tu­dent Re­pre­sen­ta­ti­ve Coun­cil for 2018 (front) De­pu­ty-p­re­si­dent: M­li­bo Qo­toyi (Con­di­ti­on), SRC P­re­si­dent: Ko­bus B­rey­ten­bach (Fie­lies), P­hil­li­pus S­chut­te (Ak­ker), (midd­le) Car­li Kot­zé (Pink), A­ni­que Vis­ser (Dip­sy), Ru­an B­lig­naut (Blik­kies), Ng­ce­bo M­sa­ni (Muzz), (back) N­to­ko­zo Zon­di (Jo­jo), Si­bahle Ng­qon­da­la (To­ma­to), Nien­ke S­choltz (Boe­boe), Zu­be­na­thi Co­tiy­a­na (Zubs) and Sik­ho Ngx­a­ba­ni (Com­men­ta­tor). Hou­se Com­mit­tee for 2018: (front) Ro­an Van Jaars­veldt (Ka­pa­ter), C­hai­r­per­son: Ma­re­li­ze Be­zui­den­hout (Volk­sie), Vi­ce-c­hai­r­per­son: Wan­di­le K­ha­ve (Ra­di­a­tor), (back) No­lu­ba­balo Bam­ba­ta (Spa­ce Ca­se), A­lex­an­der G­reig (Do­zer), Mag­ci­non­ke Go­ma­na (Hots­pot), S­hel­don Pap­pa (Hang­man) and A­bon­gi­le Go­be­ni (Sus­hi).

Ka­rel T­heron se VLR vir 2018 is ty­dens die on­lang­se prys­uit­de­ling aan­ge­kon­dig. Die hoof­lei­ers sal eers na ‘n lei­ers­kamp vroeg in 2018, aan­ge­kon­dig word. Ag­ter: A­ni­ka Kru­ger, El­zaan Pie­ter­se en In­di A­pril. Mid­del: E­ri­ka van De­ven­ter, Isa S­choom­bee, Ma­ri St­an­nard, Jes­si­ca Koe­ning, Am­ber Roy en Ja­mes Whi­te. Voor: Hen­nie Pie­naar, Douw Les­sing, Jan­ko Les­sing, Chris Hay­es en Len­fred Ma­nu­el.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.