S­pan­dau AET Com­mu­ni­ty Le­ar­ning Cen­t­re er­ken pres­teer­ders

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

GRAAFF-REINET — Die S­pan­dau AET Le­ar­ning Cen­t­re het on­langs hul jaar­lik­se prys­uit­de­ling, as­ook die af­skeid­ge­sel­lig­heid van die Vlak 4-stu­den­te, ge­hou.

Die se­re­mo­nie het die bes­te pres­teer­ders, as­ook die stu­dent met die bes­te by­wo­nings­re­kord, er­ken.

Mnr Moos, hoof van die plaas­li­ke T­vet-kol­le­ge, het 'n in­spi­re­ren­de toe­spraak ge­le­wer - ver­al vir die Vlak 4-leer­ders wat be­oog om hul stu­dies vol­gen­de jaar by die kol­le­ge voort te sit.

Ka­tie Wil­li­ams - 'n voor­ma­li­ge Vlak 4-stu­dent - was ook teen­woor­dig om as ge­leent­heid­spre­ker op te tree. Wil­li­ams het 'n in­spi­re­ren­de toe­spraak ge­le­wer om die hui­di­ge

Vlak 4-stu­den­te aan te moe­dig om hul stu­dies aan die plaas­li­ke T­vet-kol­le­ge voort te sit soos wat sy ge­doen het.

Sy is tans be­sig met haar in­tern­skap by die kol­le­ge.

C­le­ment Ma­de­ley, sen­trum­hoof, het die per­so­neel as­ook die Aet­ko­ör­di­neer­der (plaas­li­ke dis­tri­kan­toor) be­dank vir hul sa­me­wer­king en vol­har­ding om die sen­trum on­der moei­li­ke om­stan­dig­he­de te laat flo­reer.

Ma­de­ley, as­ook die res van die per­so­neel, spreek graag hul hart­li­ke dank uit teen­oor die hoof borg van dié ge­leent­heid, Ti­ki's Drank­win­kel. Dié be­sig­heid se jaar­lik­se, ruim by­drae tot die suk­ses van die se­re­mo­nie, is 'n riem on­der die hart vir al­mal be­trok­ke.

Joy­ce Lu­dick, ver­teen­woor­dig Ti­ki's Drank­win­kel el­ke jaar.

An­der borg­skap­pe vir 2017 was Kam­de­boo Su­per­me­at, Ka­roo Tax­i­der­mi, Drost­dy Toyo­ta, He­roldt ln­de­cor as­ook die T­ri­ni­ty Met­ho­dis­te Kerk (ge­bruik van die kerk­saal).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.