Be­ken­de kin­der­spe­si­a­lis be­soek tuis­dorp

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

A­BER­DEEN — Dr Jack Fi­nes­to­ne, be­ken­de kin­der­spe­si­a­lis van Jef­freys­baai, en sy broer, Ed­ward, het die af­ge­lo­pe na­week ‘n paar dae sy ou tuis­dorp, A­ber­deen be­soek.

Hul­le was die gas­te van hul ou skool­maat Gi­na de Beer. Daar is heer­lik ge­sels en ge­kui­er met be­soe­ke aan al die ou skool­maats en vrien­de soos Ar­chie Marx, Estel­le Sny­man, Wil­lie Eras­mus, Jack Rich, Pad­gie Pie­naar en Ri­ta van Nie­kerk, sus­ter van oor­le­de Jat van der Vy­wer.

Ver­skeie be­ken­des in die dorp het hom her­ken as die pe­di­a­ter wat in die ver­le­de hul erns­ti­ge siek kind be­han­del en ge­sond ge­maak het.

‘n Heer­li­ke mid­dag­maal is ook by die wel­doe­ner Da­vid Mil­lar ge­niet saam met Gi­na, Jack Rich en John en Je­an Wa­ter­mey­er.

Dr Jack het in 1951 aan die Ho­ër­skool, A­ber­deen ge­ma­tri­ku­leer en daar­na na die P­re­to­ria u­ni­ver­si­teit ge­gaan om hom as me­die­se dok­ter te be­kwaam.

Ge­du­ren­de sy skool­ja­re ver­loor hy sy vier ja­ri­ge sus­sie toe sy in Hoop­straat deur ‘n vrag­mo­tor nood­lot­tig ge­tref was.

Sy va­der ver­loor hy op jong ou­der­dom en ge­du­ren­de sy twee­de stu­die­jaar ver­loor hy ook sy moe­der as ge­volg van ‘n ter­mi­na­le siek­te.

Dit was ‘n kri­sis­tyd in sy le­we want daar was nog op skool ‘n sus­sie en vier broer­tjies, Syl­via, Ed­ward, Nor­man, Sol­ly en Da­vy. Ge­luk­kig kom tot sy red­ding Rem de Beer en sy moe­der tan­nie Ko­tie wie al die Fi­nes­to­ne we­sies on­der hul sorg ge­neem het.

‘n Heg­te vriend­skaps­band ont­wik­kel tus­sen Rem en Jack wat steeds ge­groei het tot Rem se heen­gaan in 2012.

Na vol­tooïng van sy stu­dies o­pen hy ‘n prak­tyk te K­lip­plaat maar gaan na ‘n jaar te­rug na P­re­to­ria om hom as kin­der­spe­si­a­lis te be­kwaam. Hy aan­vaar ‘n pos te Ui­ten­ha­ge hos­pi­taal waar hy sy eg­ge­no­te Dons Dodds ‘n ver­pleeg­sus­ter ont­moet en in die hu­we­lik tree. Vier kin­ders is uit die hu­we­lik ge­bo­re, B­rett, ad­vo­kaat te Kaap­stad, Ju­a­ni­ta, lek­tri­se aan die u­ni­ver­si­teit van Gra­ham­stad, P­hil­lip, be­ken­de oog­spe­si­a­lis te Eye and La­ser Kli­niek te Port E­li­za­beth en Ro­bert, tans in Aus­tra­lia.

Hy ves­tig hom te Port-e­li­za­beth en la­ter op Jef­freys­baai. Sy eg­ge­no­te se ge­sond­heid kwyn en hy trek te­rug na Port-e­li­za­beth en bly na­by sy seun P­hil­lip op die klein­hoe­we te Sar­di­ni­a­baai. Hy ver­loor sy eg­ge­no­te ‘n jaar ge­le­de maar op 84-ja­ri­ge ou­der­dom gaan hy nog­steeds op Maan­dae, Woens­dae en Vry­dae na sy Jef­freys­baai­se spreek­ka­mers om siek kin­der­tjies te be­han­del.

A­ber­deen is voor­waar trots op dié A­ber­deen­seun wat swaar­kry oor­tref het, maar ‘n suk­ses van sy le­we ge­maak het. Dr Jack Fi­nes­to­ne en sy broer Ed­ward.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.