VLV be­spreek bank­sa­ke en bran­de

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

A­BER­DEEN — Ein­de Ja­nu­a­rie was die eer­ste A­ber­deen Vlv-byeenkoms vir die jaar by die A­ber­deen Klub aan­ge­bied.

Vir die o­pe­ning vra Lea van der Vy­ver le­de of hul­le die nu­we jaar met vrees of met ge­loof bin­ne ge­gaan het. Die By­bel leer ons dat ons op God se be­lof­tes kan ver­trou, al lyk die re­a­li­tei­te don­ker. Ons moet ons ge­loof ver­sterk deur ge­reeld By­bel te lees om God en Sy be­lof­tes be­ter te leer ken.

Die fo­kus van die ver­ga­de­ring wass op O­pen­ba­re Sa­ke en sa­me­roe­per Su­zan­ne La­te­gan het twee spre­kers ge­re­ël om in­lig­ting te deel.

Jan­nie S­choe­man, ver­hou­dings­be­stuur­der: Be­sig­heids­bank van ABSA op Graaff-rei­net, ver­tel meer oor die diens wat die bank aan boe­re ver­leen.

Hy word ver­ge­sel deur as­sis­tant Jer Nor­tjé. S­choe­man ver­dui­de­lik dat die bank ‘n ven­noot in die boer se be­sig­heid wil wees.

Hul­le be­soek boe­re en be­spreek breed­voe­rig per­soon­li­ke en die be­sig­heid se fi­nan­si­ë­le sa­ke en be­hoef­tes so­dat be­plan­ning ge­sa­ment­lik kan plaas­vind. Mor­né Nel van A­ber­deen Brand­weer gee le­de toe ‘n deeg­li­ke oor­sig oor die moets en moe­nies van bran­de in die huis en op die plaas. Die pas­sie vir sy werk was dui­de­lik en het op al­mal ‘n in­druk ge­maak. Nel het die be­lang­rik­heid om kalm te bly en reg op te tree in ge­val van e­ni­ge brand be­klem­toon. Dit is be­lang­rik dat die brand­weer so gou moont­lik ont­bied word.

Ty­dens die ver­ga­de­ring word Cor­ne­lia Cron­je as nu­we lid ver­wel­kom. Haar kuns­ti­ge stu­den­te­dog­ter, An­je Cron­je, wys aan le­de haar prag­ti­ge pot­lood­sket­se wat sy tans vir ‘n uit­stal­ling in Jo­han­nes­burg maak.

Al­hoe­wel geen lid in Ja­nu­a­rie ver­jaar het nie, was dit die eer­ste ver­jaars­dag van klein­ding An­ke van S­chalk­wyk, dog­ter­jie van An­chen van S­chalk­wyk wat die ver­ga­de­ring saam by­ge­woon het! An­je Cron­je wen die ge­luk­ki­ge trek­king van die dag.

Die ver­ga­de­ring word af­ge­sluit met heer­li­ke wa­fels en vrug­te wat El­na van Nie­kerk en E­li­se S­tey­berg voor­sien het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.