Dit was ’n be­si­ge week by MSSS

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

AKTV R­he­nos­ter­berg­tak het hul al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring op Dins­dag, 30 Ja­nu­a­rie, te Cel­tis Re­stau­rant ge­hou. Die nu­we streeks­or­ga­ni­seer­der, Gertjan Holts­hau­zen van Bloem­fon­tein as­ook B­rid­git­te Mat­thews, vi­se-voor­sit­ter van die ATKV en voor­sit­ter van die ATKV Sa­ke het ook die jaar­ver­ga­de­ring by­ge­woon. Sa­ke oor ATKV aan­ge­leent­he­de is be­spreek. Die 101-ja­ri­ge Ka­trie­na van Log­gen­berg, oud­ste langs­le­wen­de lid van die ATKV, wat reeds 76-jaar-lank lid is, het ook die ver­ga­de­ring by­ge­woon. Die AKTV R­he­nos­ter­berg­tak se nu­we tak­be­stuur vir 2018 be­staan uit: Ger­rit Coet­zee (voor­sit­ter), Do­nald S­mi­les (on­der­voor­sit­ter), En­ge­la Kru­ger (se­kre­ta­res­se), Jan Hoon (te­sou­rier) en ad­di­si­o­ne­le le­de Fran­cois en Su­ma­rie S­tad­ler, Niel S­choe­man en E­liz du Toit. MID­DEL­BURG — Die week van 29 Ja­nu­a­rie tot 3 Fe­bru­a­rie was ‘n be­si­ge week vir die Mid­del­land Se­ni­or Se­kon­dê­re Skool.

Nie net is daar twee at­le­tiek­by­een­koms­te ge­hou nie, maar ook ‘n ont­groe­nings­kon­sert deur die nu­we Graad 8’s van die skool.

Op Maan­dag, 29 Ja­nu­a­rie, het die skool se jaar­lik­se in­ter­hui­se-byeenkoms plaas­ge­vind waar die Blou-, Groen-, Rooi- en Geel­hui­se teen me­kaar mee­ge­ding het.

Die leer­ders het en­toe­si­as­ties deel­ge­neem en nu­we ta­lent is ont­dek.

Die Rooi­huis stap hier­die jaar met die oor­win­ning weg on­der be­heer van Mnr Fer­rei­ra wat hom de­fi­ni­tief as huis­lei­er goed van sy taak ge­kwyt het. In die twee­de plek was Blou­huis, ge­volg deur Geel­huis en on­ge­luk­kig het Groen­huis laas­te ge­kom. Die skool sien uit daar­na om hier­die ta­lent­vol­le at­le­te ver­der te sien pres­teer. Op Vry­dag, 2 Fe­bru­a­rie, na baie oe­fe­ning en re­pe­ti­sie het die ont­groe­nings­kon­sert plaas­ge­vind on­der lei­ding van die Graad 12-leer­ders en ‘n leer­krag. Die Graad 8’s het met ‘n baie goeie gees deel­ge­neem en die aand ter­deë ge­niet. Nou is el­ke leer­der deel van die Mid­del- lan­de-fa­mi­lie en sien die skool uit om hier­die nu­we Graad 8’s dop te hou en te sien hoe hul­le hoog­tes in die toe­koms be­reik.

Op Sa­ter­dag, 3 Fe­bru­a­rie, was Mid­del­lan­de ver­ant­woor­de­lik vir die dorps­at­le­tiek waar al drie ho­ër­sko­le van die dorp, by na­me MSSS, Ho­ër­skool Mid­del­burg en E­ku­pum­le­ni, krag­te teen me­kaar ge­meet het. Met goeie or­ga­ni­sa­sie deur al­mal be­trok­ke was hier­die ‘n baie suk­ses­vol­le dag waar­op die skool trots kan wees. Wal­lis Pe­ter­son, P­re­la­vi­an S­wits en S­hel­don A­rend­se ty­dens die In­ter­hui­se-at­le­tiek­by­een­koms.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.