Te­huis­per­so­neel leer han­di­ge nood­hulp­vaar­dig­he­de aan

Graaff-Reinet Advertiser - - Aberdeen -

CO­LES­BERG — Die ver­sor­gers van Huis Kie­per­sol in Co­les­berg, het on­langs ‘n Nood­hulp­kur­sus vol­tooi. Die maat­skap­py NC BLS Trai­ning Cen­t­re, het die op­lei­ding aan­ge­bied. Ty­dens die ser­ti­fi­kaat oor­han­di­ging het die per­so­neel ook hul­le nu­we werks­drag in ont­vangs ge­neem. S­preek­woor­de­lik - hoe rooi­er hoe mooi­er. Die be­stuur wil ook langs hier­die weg van die ge­leent­heid ge­bruik maak om die ge­meen­skap van Co­les­berg hart­lik te be­dank vir die oop­hand wat hul­le vir Huis Kie­per­sol het – dit be­hels sken­kings, do­na­sies en on­der­steu­ning aan die in­wo­ners. Son­der hier­die by­stand sou die huis nie be­hoor­lik kon funk­si­o­neer nie.

Huis Kie­per­sol-per­so­neel ont­vang hul nood­hulp­ser­ti­fi­ka­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.