3 Nu­we en­kel­snit, Mur­rays­burg, laat har­te trots klop

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

Jan-hen­drik S­wie­gers (36) dra ve­le hoe­de, van heg­te ge­sins­man, ei­en­doms­ont­wik­ke­laar en en­tre­pre­neur, tot 'n kamp­veg­ter vir die klein dor­pie van Mur­rays­burg en nou dié van mu­si­kant. Jan-hen­drik het ‘n passie vir die Ka­roo.

Jy hoor dit in sy ma­nier van praat oor dié streek en sy men­se en jy sien dit in die din­ge waar­mee hy hom­self be­sig hou.

Tans 'n in­wo­ner van die Paarl, is hy oor­spronk­lik af­koms­tig van Mur­rays­burg waar hy sy kin­der­ja­re span­deer het - die seun van Estel­le en wy­le Gert S­wie­gers.

Jan-hen­drik het on­langs die jaar 'n lied, wat hy self ge­skryf en ge­kom­po­neer het, laat op­neem en 'n mu­siek­vi­deo daar­oor in die Mur­rays­burg-om­ge­wing laat ver­film.

Sy lief­de vir Mur­rays­burg - sy groot­word dorp - is in­he­rent deel van wie hy is. Die lied 'Mur­rays­burg' dra ge­tui­e­nis hier­van.

Al­hoe­wel die lied spe­si­fiek oor die dor­pie Mur­rays­burg gaan, meen Jan-hen­drik eg­ter dat die lied vir el­ke Suid-a­fri­ka­ner, wat al ooit trots ge­voel het oor sy her­koms, ge­skryf is.

"Dit is vir el­ke Suid-a­fri­ka­ner be­doel wat al ooit em­pa­tie ge­had het met boe­re en die swaar tye waar deur hul dik­wels moet gaan as­ook vir el­ke Sui­d­a­fri­ka­ner vir wie dit be­lang­rik is om deel te wees van 'n heg­te ge­meen­skap", sê Jan­hen­drik.

Die lied­jie, wat al am­per 72 000 keer op You­tu­be en Fa­ce­book ge­kyk is, is ge­loof deur ge­sou­te A­fri­kaan­se san­gers, soos Jan­nie du Toit, wat dit "ui­ters smaak­vol en mooi" be­skryf het. Die lied het ook Mur­rays­bur­gers self se hart­sna­re ge­roer, en tien­tal­le po­si­tie­we kom­men­ta­re op so­si­a­le me­dia ont­lok.

"Jy het so mooi vir Mur­rays­burg vas­ge­vang in jou lied­jie. Nie baie men­se weet hoe spe­si­aal ons dor­pie is nie. Dis 'n lied­jie wat jou siel raak. Jy kon in woor­de sit hoe ons al­mal voel," het Lie­zl Con­ra­die, 'n in­wo­ner van Mur­rays­burg, laat hoor.

Jan-hen­drik se dryf­veer vir die skryf van die lied­jie was sy lief­de vir dié dorp, die men­se en die Ka­roo.

"Ek wou vir die in­wo­ners van Mur­rays­burg iets gee om op trots te wees, iets wat eie aan die dorp, sy men­se en die om­ge­wing is," sê hy.

"Bui­ten dit, wil ek hê dat my kin­ders, so­wel as el­ke an­der Suid-a­fri­ka­ner moet weet van hier­die on­ge­loof­li­ke dor­pie, wat dit als bied, en wat­ter spe­si­a­le ge­meen­skap dit is. Die lied is my ma­nier om dit uit te ba­suin vir die wê­reld." Met Jan-hen­drik se pa se af­ster­we in 2010, is hul huis in Mur­rays­burg, waar hy saam met sy ou­ers en drie sus­ters groot­ge­word het, aan die fa­mi­lie na­ge­laat. Die fa­mi­lie het be­sluit om die ge­denk­waar­di­ge huis te re­stou­reer en dit dan as va­kan­sie­huis in te span. "Ons het dit ge­doen so­dat ons kin­ders, wat in die ste­de woon, die skoon­heid van die Ka­roo kan er­vaar en kan leer om dit te waar­deer," sê Jan­hen­drik.

Dit is nou el­ke jaar die fa­mi­lie se va­kan­sie­be­stem­ming oor De­sem­ber.

Dié huis - die ein­ste een in Voor­s­trek­ker­straat waar Jan-hen­drik op die stoep ver­le­de De­sem­ber die Mur­rays­burg-lied sit en skryf het - is ook in die mu­siek­vi­deo te sien. Be­ken­de ge­sig­te in die plaas­li­ke ge­meen­skap wat in die vi­deo te Kyk die mu­siek vi­deo by www.graaff­rei­ne­t­ad­ver­ti­ser.com Jan-hen­drik S­wie­gers, die skry­wer van die lied ‘Mur­rays­burg’.

sien is, sluit Jan-hen­drik se skat­ti­ge kin­ders Ka­rien en Chris­ti­aan en sy prag­ti­ge vrou Mi­chel­le in. Sy boe­sem­vriend Sy­brand S­wa­ne­poel, wat in Voor­trek­ker­straat langs hom groot­ge­word het, maak ook 'n ver­sky­ning, as­ook Jos en Jo­si­as Cloete van die De V­lei-boer­de­ry, Jan­nie, Wil­lem S­chalk en S­hir­ley Pie­naar van Rooi­poort-boer­de­ry, Kay's Ka­fee se Paul en Je­a­net­te A­ve­nant en P­hi­lip Maas­dorp en Louw Kru­ger wat as rui­ters in­ge­tree het. Chris Barr en sy eg­ge­noot Jen­ny het hul huis en voer­tuie be­skik­baar ge­stel vir die maak van die vi­deo, so ook die per­de van Wil­li­am Biggs van V­lei­plaats Boer­de­ry, en Per­cy Reynolds se po­pu­lier­bos op Groot­drie­fon­tein-boer­de­ry waar die S­til­fees jaar­liks ge­hou word.

"Ek is nie 'n pro­fes­si­o­ne­le mu­si­kant of san­ger nie," meen Jan-hen­drik, "maar ek hoop dat die lied­jie men­se sal in­spi­reer om die dor­pie te be­soek. Mur­rays­burg het 'n

mooi van sy eie. Die land­skap, die men­se, die een­voud, die sto­ries, die ster­re. Daar is vir my 'n hart­lik­heid en gas­vry­heid en deer­nis aan die wê­reld wat jy nê­rens an­ders kry nie." sê Jan-hen­drik. Hy voer aan, "Ek wil so graag klein dor­pies in die Ka­roo, soos Mur­rays­burg, be­vor­der deur dit on­der die men­se van Suid-afrika se aan­dag te bring hoe­veel die plat­te­land en die Ka­roo te bied het. Mur­rays­burg is een van daar­die dor­pies waar die in­di­vi­du nog saak­maak, 'n plek waar mens nog 'n won­der­li­ke 'plaas'-leef­styl kan ge­niet - in rus en vre­de, en dit in 'n be­kos­tig­ba­re huis!"

Al­hoe­wel Jan-hen­drik hom­self nie as 'n pro­fes­si­o­ne­le mu­si­kant ag nie, het sy passie vir die maak van mu­siek wel die oor­hand ge­kry en is Jan-hen­drik reeds nou be­sig met die op­na­me van 'n nu­we lied uit sy pen. Hy sal ook bin­ne­kort by 'n Heu­wels Fan­tas­ties­kon­sert in die Paarl 'n voor­skou speel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.