Dan­kie aan elk­een wat Tracks4can­cer 2018 on­ver­geet­lik ge­maak het

Graaff-Reinet Advertiser - - Briewe | Letters -

• Max­ie van As­we­gen van die Graaff-rei­net Kan­ker­ver­e­ni­ging skryf:

Op Sa­ter­dag die 15de Sep­tem­ber het die on­ge­loof­li­ke Tracks4can­cer by­een­koms te Cam­de­boo Na­si­o­na­le Park plaas­ge­vind ten ba­te van die Graaff-rei­net Kan­ker­ver­e­ni­ging.

Al­le deel­ne­mers wat mee­ge­doen het in die dag se ak­ti­wi­tei­te, wat in­ge­sluit het rol­stoe­le, stap­pers, draw­wers, pad en berg fiets­ry­ers, mo­tor­fiets­ry­ers, 4x4 en­to­si­as­te en ve­te­raan mo­tor ei­e­naars het me­dal­jes ont­vang vol­gens die ka­te­go­rie waar­in hul deel­ge­neem het.

Aan­ge­sien di t nie ‘n re­sies of kom­pe­ti­sie was nie maar ‘n ge­leent­heid om ‘n won­der­li­ke dag in een van die land se mooi­ste na­si­o­na­le par­ke deur te bring en som­mer ook steun te gee aan al­mal met kan­ker in ons om­ge­wing.

Die kin­ders en ge­strem­des het ver­dien om be­kend te staan as die ‘Su­per He­roes’ maar die Graaff-rei­net Kan­ker­ver­e­ni­ging wil graag vir ons guns­te­ling 'He­ro' Jo­hann S­par­ri­us, self ‘n kan­ker oor­win­naar en wie se idée Tracks4can­cer is, be­dank. Sy he­le “ek kan” uit­kyk op die le­we, en­to­si­as­me en sy on­ge­loof­li­ke or­ga­ni­sa­sie ver­moë wys ons net weer dat een mens wel ‘n dui­de­li­ke ver­skil kan maak!

Baie dan­kie aan M­z­wan­di­le M­ja­du, Ro­se­ma­ry S­chee­pers en al hul as­sis­ten­te by die Cam­de­boo Na­si­o­na­le Park wat hier­die his­to­rie­se ge­leent­heid moont­lik ge­maak het. Dan­kie ook aan die ATKV en Oos-kaap Mid­lands Kol­le­ge vir jul on­der­steu­ning en har­de werk, aan al die ver­skil­len­de klubs en hul le­de vir die goeie deel­na­me.

Dan­kie aan elk­een wat Tracks4can­cer 2018 on­ver­geet­lik ge­maak het.

Die rols­toe­lat­le­te wat deel­ge­neem het aan die on­lang­se Tracks4can­cer­ge­leent­heid in Graaff-rei­net.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.