Graaff-rei­net­ters ma­kie­tie al te lus­tig

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

Daar is die na­week be­hoor­lik ge­kui­er, ge­sing en ge­dans ty­dens die Ka­roo-lus Fees in Graaff­rei­net.

Na se­we jaar se suk­ses­vol­le fees­te het die or­ga­ni­seer­ders ge­poog om aan die ge­meen­skap selfs meer te bied met die agt­ste - en fi­na­le weer­ga­we - van dié fees, en hul­le het nie te­leur­ge­stel nie.

Die ge­leent­heid het vroeg Vry­dag­mid­dag af­ge­skop met die aan­bie­ding van die Wil­de Woes­te Wed­loop - hier het die deel­ne­men­de ho­ër­skool­leer­ders vir ge­wel­di­ge ver­maak vir die­ge­ne wat dit aan­skou het, ver­skaf.

Daar­na was dit tyd vir ein­de­lo­se pret met uit­ha­ler­ver­to­nings op die ver­hoog, pre­trit­te vir die klein­goed, heer­li­ke eet­goed en ver­ver­sings by die tal­le stal­le­tjies en die bier­tent.

Na af­loop van el­ke ver­to­ning op die ver­hoog, wat on­de­re an­de­re op­tre­des deur De­wald Wasser­fall en S­not­kop in­ge­sluit het, het fees­gan­gers die kans be­nut om fo­to's saam met hul guns­te­ling san­gers te laat neem.

Si­no­niem met Graaff-rei­net was die on­der­steu­ning van die plaas­li­ke in­wo­ners en be­soe­kers dié jaar weer­ga­loos.

Dui­sen­de fees­gan­gers het oor die na­week deur die hek­ke ge­stroom en is die or­ga­ni­seer­ders is daar­van oor­tuig dat dié jaar se ge­tal­le die vo­ri­ge jaar - wat

'n re­kord jaar was - oor­tref het. (Die fi­na­le ge­tal­le sal bin­ne­kort be­kend­ge­maak word.)

Die tal­le fees­gan­gers, wat in 'n ge­sel­li­ge luim deur die stal­le­tjies ge­wan­del het, die spul pre­trit­te aan­ge­durf het, eet­goed by die me­ni­ge kos­stal­le­tjies aan­ge­skaf het en 'n ver­ver­sing­tjie by een van die wyn-, je­ne­wer­of bier­stal­le­tjies ge­niet het, het vir 'n heer­li­ke, fees­te­li­ke gees ge­sorg. Stal­le­tjies met ju­we­le, kuns en al­ler­lei in­te­res­san­te goed­jies, as­ook smul­lek­ker sji­ne­se kos, ham­bur­gers, piz­za's en ka­la­ma­ri, on­der an­de­re, het ge­sorg dat nie­mand met leë han­de rond­ge­loop het nie.

Sa­ter­dag se ver­rig­tin­ge het af­ge­skop met hon­der­de at­le­te wat die Wind­pomp Run aan­ge­durf het, waar­na daar aan on­der an­de­re 'n tou­trek kom­pe­ti­sie, 'n pret­ti­ge kom­pe­ti­sie vir paar­tjies, 'n her­win­nings-mo­de­pa­ra­de, hon­de­skou en Koe­ke­door­tjie-kom­pe­ti­sie deel­ge­neem is.

'n Vlug­bal- en muur­bal­toer­nooi het ook 'n uit­da­ging ge­bied aan sport­gees­drif­ti­ges oor die loop van die na­week. Sa­ter­dag­aand se ak­sie op die ver­hoog het af­ge­skop met 'n ver­to­ning deur Fat­man, waar­na op­tre­des deur Le­ah en Emo A­dams die groot ge­hoor mee­ge­sleur het, tot en met die laas­te no­te waar­mee The Par­lo­to­nes die ma­kie­tie af­ge­sluit het.

In 'n toe­spraak deur Mon­te­go Pet Nutri­ti­on, die hoof­or­ga­ni­seer­der, se uit­voe­ren­de di­rek­teur, Jo­han van Jaars­veld, so tus­sen­deur die op­tre­des Sa­ter­dag­aand, het hy sy dank uit­ge­spreek aan al die bor­ge wat by­ge­dra het tot die fees se suk­ses en ver­dui­de­lik waar­om hul­le be­sluit het om dié jaar se fees die laas­te een te maak.

Hy het ook be­kend ge­maak dat hul vol­gen­de pro­jek wat hul graag wil aan­pak ten ba­te van die ge­meen­skap, die op­knap­ping van die Nar­sing­straat P­ri­mê­re S­kool se kos­huis­ge­rie­we be­hels.

Al­hoe­wel die fees die na­week ten ein­de ge­loop het, sal die her­in­ne­rin­ge daar­van die in­wo­ners van Graaff-rei­net nog vir ja­re wat kom by­bly.

• Al­hoe­wel daar nie oor el­ke ak­ti­wi­teit be­rig is die week nie (as ge­volg van 'n te­kort aan spa­sie), sal die Ad­ver­ti­ser oor die vol­gen­de paar we­ke deu­ren­tyd te­rug­voer gee oor die ver­skil­len­de ak­ti­wi­tei­te wat oor die loop van die na­week plaas­ge­vind het.

Al wat ‘n ou­er en klein­ding by die fees was, het Lol­los en Let­tie se ver­to­ning Sa­ter­dag­og­gend by­ge­woon. INLAS: Die Ma­ritz-broers, Mi­cha­el en Jor­dan, het ‘n fees ge­had op al die pre­trit­te by Ka­roo-lus.

See mo­re pho­tos at www.graaff­rei­ne­t­ad­ver­ti­ser.com

Nou­poort-in­wo­ner Court­ney S­tas­sen saam met S­not­kop na af­loop van sy ver­to­ning Vry­dag­aand.

Paul Hodg­son, Kahn Mor­bee, G­lenn Hodg­son and Neil Pauw, mem­bers of The Par­lo­to­nes, en­joy­ed a sce­nic he­li­cop­ter flig­ht with F­ly­ka­roo this past wee­kend w­hi­le in Graaff-rei­net to per­form at the Ka­roo-lus Fe­s­ti­val.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.