Om­ge­wings-ak­ti­vis­te ver­ga­der

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

Die om­ge­wings ak­ti­vis­te van die Ka­roo En­vi­ron­men­tal Jus­ti­ce Mo­vement (KEJM) het ver­le­de week op Graaff-rei­net ver­ga­der om be­oog­de hi­dro­lie­se bre­king en ver­skeie an­der myn­bou-ak­ti­wi­tei­te deur maat­skap­pye in die Ka­roo te stuit.

Dit kom na­dat die mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, G­we­de Man­tas­he vroe­ër van­jaar aan­ge­kon­dig het dat die re­ge­ring wil voort­gaan met hi­dro­bre­king in die ka­roo.

Man­tas­he het in Mei aan­ge­kon­dig dat aan­soe­ke vir ska­lie­gas-eks­plo­ra­sie­reg­te in die Ka­roo be­spoe­dig word.

Man­tas­he het dit in sy eer­ste toe­spraak as mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne in die par­le­ment ge­meld ter on­der­steu­ning van sy de­par­te­ment se be­gro­ting van R1.9 mil­jard.

Sy re­des was ge­ba­seer op Pe­tro­sa se ver­slag wat ont­hul het dat so­wat 205 tril­joen ku­bie­ke voet ska­lie­gas skyn­baar in die sui­de­li­ke bek­ken van die Ka­roo ont­gin kan word.

Man­tas­he sê die ont­gin­ning van Sui­d­a­fri­ka se ska­lie­gas­re­ser­wes kan die land se e­ner­gie-e­ko­no­mie ver­an­der.

Dié ak­ti­vis­te wat ver­le­de week ver­ga­der het, wil dié ti­pe myn­bou-ak­ti­wi­tei­te in to­taal laat ver­ban.

Ak­ti­vis­te be­staan hoof­saak­lik uit plaas­wer­kers, op­ko­men­de boe­re, ker­ke, die K­hoi­san, jeug­groe­pe en vroue.

Die KEJM is reeds in 2008 in die le­we ge­roep toe dit nog be­kend­ge­staan het as die ‘an­ti-fracking’ taak­span wat slegs le­de van­uit die ver­skil­len­de Ka­roo dor­pies was.

Hier­die groep het gou met om­ge­wings­ak­ti­vis­te reg­oor Suid-a­fri­ka ban­de be­gin bou en het selfs ‘n om­ge­wings-s­kool by­ge­woon.

‘n Woord­voer­der, Ne­vil­le van Rooy, het aan die Ad­ver­ti­ser ver­tel dat hul weer­stand nié net teen ska­lie­gas of hi­dro­bre­king is nie, maar ook teen ont­gin­ning van Uraan.

“Dit is ‘n groot be­drei­ging vir ons lief­li­ke Ka­roo,” het van Rooy ge­sê.

Het het ver­der ge­noem dat die ak­ti­vis­te se on­lang­se by­een­koms dit ook ten doel ge­had het om ‘n ve­d­l­tog te be­plan, met die huts­merk #Ka­rooban­fracking, wat in No­vem­ber gaan plaas­vind.

“Daar moet nou meer as net weer­stand ge­bied word teen ‘fracking’, dit moet ver­ban word.”

Van Rooy het af­ge­sluit deur te meld dat daar meer in­lig­ting rond­om die veld­tog tot en met No­vem­ber be­kend­ge­maak sal word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.