HULDEBLYK: B­ri­ga­dier-ge­ne­raal Hen­drik Ber­nar­dus S­mit (Fi­do)

Graaff-Reinet Advertiser - - Classifieds -

Dis met leed­wy­se dat die plaas­li­ke ge­meen­skap die nuus ont­vang het dat oud­mid­del­bur­ger, B­ri­ga­dier-ge­ne­raal HB S­mit (75), ook be­kend as Fi­do, op Vry­dag, 28 Sep­tem­ber, aan hart­ver­sa­king in P­re­to­ria oor­le­de is.

Hy was die seun van Mar­thi­nus en Ba­by (Jo­han­na) S­mit van die plaas Nood­hulp in die Mid­del­burg-dis­trik en is ge­bo­re op 22 No­vem­ber 1942.

Sy skool­loop­baan het hy aan die Ho­ër­skool Mid­del­burg vol­tooi en na sy mi­li­tê­re diens­plig, het hy aan die Leer­gim­na­si­um by die Suid-a­fri­kaan­se Weer­mag aan­ge­sluit.

Vroeg in sy loop­baan be­klee hy die rang van B­ri­ga­dier-ge­ne­raal en tree hy op die ou­der­dom van vyf­tig af. Daar­na reis hy et­li­ke ja­re in Eu­ro­pa, Oos-eu­ro­pa, die Mid­de Oos­te en A­fri­ka as kon­sul­tant vir die Pant­ser Wa­pen­in­dus­trie.

Hy het ver­skeie in­ge­ni­eurs­kwa­li­fi­ka­sies ge­had en on­der sy lei­ding is die Rooi­kat Pant­ser­voer­tuig ont­werp en ont­wik­kel. Sy op­vol­ger het die pro­jek vol­tooi.

Hy was met hart en siel deel van die Ka­roo. Hy was die oor­hoof­se be­vel­voer­der van Re­gi­ment Groot Ka­roo - 7 De­vi­sie.

In sy hart het Hen­drik al­tyd na die Ka­roo ge­hun­ker. Ook dik­wels Ka­roo-fa­mi­lie be­soek, waar­on­der sy broer An­dries S­mit en sus­ter E­li­ze V­ö­gel in Graaff-rei­net.

Hy was in­tel­lek­tu­eel, mu­si­kaal, be­le­se en baie ta­lent­vol. Sy uit­staan­de ken­mer­ke was mens­lie­wend­heid, gas­vry­heid en ne­de­rig­heid.

Ons uit die Ka­roo en sy P­re­to­ria ge­lief­des groet hier­die merk­waar­di­ge seun van Mid­del­burg Oos-kaap.

Wy­le B­ri­ga­dier-ge­ne­raal HB S­mit

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.