Wed­loop ui­ters ge­wild

Graaff-Reinet Advertiser - - Sport -

Die Wind­pomp Run-half­ma­ra­thon, 10km- en 5km-wed­lo­pe wat ver­le­de Sa­ter­dag in Graaff-rei­net plaas­ge­vind het, gaan be­slis as een van die hoog­te­pun­te van die jaar se Ka­rool­us Fees ont­hou word.

Die ge­wil­de wed­lo­pe, waar­van die half-ma­ra­thon aan die voet van Ou­berg af­skop, deur die Cam­de­boo Na­si­o­na­le Park kron­kel om by die Bo­ta­nie­se S­port­gron­de in Graaff­rei­net te ein­dig, het die jaar 'n al­le­min­ti­ge 561 at­le­te van reg oor Suid-a­fri­ka ge­lok.

"Ons, as klub, is baie dank­baar oor die groot ge­tal at­le­te wat die jaar deel­ge­neem het," meen E­li­se S­teyn­berg, een van die or­ga­ni­seer­ders. "Al­te­saam 445 het die 10km- en 21.1km-wed­lo­pe vol­tooi met nog 146 wat die 5km­pret­stap vol­tooi het," voer sy aan.

Die wen­ner van die 21.1km­wed­loop was And­re Ke­t­chem van die XCEL At­le­tiek­klub. Hy het die wed­loop vol­tooi in 'n fan­tas­tie­se tyd van 1.05.19.

Kort op sy hak­ke was Simt­hem­bi­le Swartz van die Ned­bank Run­ning Club in die twee­de plek met 'n tyd van 1.08.08 en Mi­cha­el Be­ster van die A­chil­les Athle­ti­cs Club in die der­de plek met 'n tyd van 1.12.37

Die wen­ner on­der die vrou­ens was Ma­riet­te Hat­tingh van die Ned­bank Run­ning Club met 'n tyd van 1.35.20. Die twee­de vrou oor die wen­streep was Ne­ri­da Lub­be van Har­ten­bos met 'n tyd van 1.37.00, en die der­de vrou, E­li­z­ma Hor­ne, met 'n tyd van 1.37.52.

Die wen­ner in die 10km-wed­loop was A­dri­aan Ger­wel van die Ik­ham­va At­le­tiek­klub met 'n tyd van 0.30.31. Ge­or­ge Nts­hi­li­za van die Ned­bank Run­ning Club het twee­de ge­ëin­dig met 'n tyd van 0.31.38 ge­volg deur B­ren­don Ef­fe­naar van die­self­de klub in die der­de plek met 'n tyd van 0.33.16.

Die wen­ner on­der die da­mes in die 10km, was A­li­cia Ca­wood van Graaff-rei­net met 'n tyd van 0.42.44.

Die twee­de da­me oor die wen­streep was Jo­an Vil­joen met 'n tyd van 0.45.19 ge­volg deur Na­li­za van S­traat­en in die der­de plek met 'n tyd van 0.46.14.

"Ons wil die ge­meen­skap van Graaff-rei­net graag be­dank vir hul deel­na­me en on­der­steu­ning. Dit be­te­ken ge­wel­dig baie vir die klub en dié wed­loop se voort­be­staan," al­dus S­teyn­berg.

Die Graaff-rei­net Run­ning Club rig dan ook 'n spe­si­a­le woord van dank aan die­ge­ne wat wa­ter­pun­te be­man het.

Die wa­ter­punt van Mon­teg­o­per­so­neel­le­de, Kal­lie Ven­ter, Ge­or­ge van Rens­burg en Ti­la­na Maré, is as die bes­te punt op die dag aan­ge­wys. Die De­sert S­prings S­pur se wa­ter­punt was ook 'n guns­te­ling on­der deel­ne­mers.

Plaas­li­ke deel­ne­mers aan dié jaar se Wind­pomp Run by die be­gin­punt van die wed­loop.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.