Splin­ter­nuwe Afrikaanse klank met vrys­telling ’Lewe’

Grocott's Mail - - ARTS NEWS -

Boon, hoof­sanger van die spir­ituele musiek­groep 2ndLife, se hoen­dervleis­mooi rasper­stem is die per­fekte pas­maat vir die emosiebe­laaide lirieke waaruit hulle werk bestaan. Dié duo verower al plaaslike en in­ter­na­sion­ale harte sedert hulle de­buut-al­bum, Ev­ery­thing is Pos­si­ble, in 2011 uit­gereik is en be­plan om voort te bou op hi­erdie suk­ses met hulle splin­ter­nuwe Afrikaanse vrys­telling, LEWE.

“Die Afrikaanse mark het baie lied­jies oor braaivleis, bran­dewyn, par­tytjies, sport en liefdesteleurstellings. Ons wou aan Suid-Afrikan­ers musiek bied wat gaan oor die dieper dinge in die lewe, soos die hemel, on­sek­er­heid, vrees, lewensvrae, die toekoms, geloof, hoop, ensovoorts. Dis ’n kom­bi­nasie van lekker­luis­ter- en geeste­like musiek en kan beskryf word as vi­ta­miene wat geluis­ter word vir die siel,” verk­lap 2ndLife en­toe­si­asties.

Die eerste enkel­snit, LEWE, is pas vryges­tel en is een van daardie lied­jies wat jou diep raak wan­neer jy dit vir die eerste keer hoor. Die snit, wat deur die duo self geskryf is, bou voort op die in­spir­erende wen­re­sep waar­voor hulle bek­end­heid ver­w­erf het en sluit ’n mengsel van elek­tron­iese klanke en an­der snaarin­stru­mente, soos die banjo, man­dolien, ki­taar, klavier en viool, in.

“Ons skryf emo­sionele musiek wat pas by die spe­si­fieke tyd­stip in ons lewens. Ty­dens my skoonpa se lang siekbed het ons al ons eie emosies, asook syne, probeer vas­vang in ons lied­jies. LEWE gaan spe­si­fiek oor die vrae en soeke na ons menslike doel op aarde,” sê lied­jieskry­wer en bestu­ur­der, Liezel Boon­zaier. “Al­hoewel die wo­orde baie diep is, is die melodie kom­mer­sieel en mak­lik om na te luis­ter. Die musiek is ook geskryf vir alle oud­er­domme, so­dat ons ’ n wyer mark kan bereik.”

Luis­ter gerus hier na ‘ n lus­maker van die lied­jie: https:// soundcloud. com/ star­burst­pro­mo­tions/2nd-lifelewe-teaser

Boon (Ger­rit) Boon­zaier is van jongs af bloot­ges­tel aan musiek, om­dat sy ma ’n kranige pi­a­nis is.

Hy sing al van­dat hy vyf jaar oud is en het toe hy sewe was ’n boek geskryf, met die naam Die Sin­gende Seun, wat ’n be­wys was van waar sy hart lê. Na skool moes hy kies tussen ten­nis en musiek en sy passie het op die ou einde geseëvier. Die Pre­to­ri­aner het Musiek studeer aan die Tsh­wane Univer­sity of Tech­nol­ogy en tree al pro­fes­sioneel op van­dat hy ag­tien is. Vo­or­dat 2ndLife in 2010 ges­tig is, was hy voor­sanger van die suk­sesvolle groep, Movie 55, wat speel­tyd oor ra­diostasies soos 947, PukFM, East Coast Ra­dio, KovsieFM, UJFM, KFM en vele meer, ge­niet het. h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . com/2ndlifeband @2ndlifeband @2ndlife band http://bit.ly/2wcQfr9

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.