ONS NOBELWENNERS

Huisgenoot 100 - - Nuusgenoot -

Nel­son Man­de­la is een van vier Suid-A­fri­ka­ners wat met die No­bel­prys vir V­re­de ver­eer is.

1960

ANC-lei­er, het die prys ge­kry vir sy nie­ge­weld­da­di­ge ver­set teen a­part­heid.

1984

Ook

des­tyds aarts­bis­kop van Kaap­stad, vu­ri­ge stry­der teen a­part­heid en la­ter voor­sit­ter van die Waar­heid-en­ver­soe­nings­kom­mis­sie, was ie­mand oor wie som­mi­ge aan­vank­lik wan­trou­ig was. Maar deur die ja­re het hy harte ge­steel met sy mens­lik­heid en on­ver­skrok­ke, reg­uit uit­spra­ke teen on­reg. Toe hy in 2010 uit die o­pen­ba­re lewe tree, het Huis­ge­noot hom be­skryf as ie­mand wat “vriend én vy­and met daar­die be­gin­sel­vast­heid be­ïn­druk”.

1993

Toe (me­de-ont­van­ger met Man­de­la) in 1989 staats­pre­si­dent word, het Huis­ge­noot voor­spel dat dié nu­we pre­si­dent (“ons eie Ro­nald Re­a­gan”) met sy “splin­ter­nu­we re­ge­ring­styl” ’n vars brie­sie na die lands­po­li­tiek sou bring. Maar wie sou kon voor­spel dat hy bin­ne vyf jaar die haas on­moont­li­ke sou reg­kry om Suid-A­fri­ka re­la­tief vreed­saam van a­part­heid­staat tot de­mo­kra­sie te help be­ge­lei? Nog so on­langs as 2013 het hy le­sers ge­maan om hul deel vir die land te doen. “Doen al­les wat jy kan om ons Grond­wet te on­der­steun. Dit bly ons bes­te waar­borg en die bes­te grond­slag vir ’n suk­ses­vol­le en vreed­sa­me toe­koms.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.