WAAR’S HUL­LE NOU?

Huisgenoot 100 - - Glansgenoot -

van 16 jaar ’n mei­sie – sy was ook 16 – swan­ger ge­maak het. Jurie help Rob­bie se loop­baan be­stuur en staan hom ook mo­reel in sy don­ker uur by.

Maar die lewe gaan voort. Eers t­wee jaar la­ter hoor ons weer van ons held en hel­din. Op Co­li­gny het din­ge tus­sen He­strie en An­dries skeef­ge­loop. Hul­le is pas ge­skei en sy het na ’ n huur­woon­stel in P­re­to­ria ge­trek.

In Huis­ge­noot van 27 Januarie 2005 maak He­strie haar hart oop. “Ek sorg nou vir my­self en my eie heil,” sê sy on­der meer. “Hoe­kom moet ek my mens­wees dood­maak vir iets wat nie werk nie?”

Sy sluit wel nie die moont­lik­heid uit dat sy weer kan trou nie. “Die He­re maak snaak­se draaie in ’n mens se lewe,” sê sy. “Dalk is ek oor ’ n jaar of t­wee, drie ge­troud. Maar as ek weer trou, sal dit ’n en­gel van bo wees. Ie­mand wat my . . . voe­te on­der my sal moet uit­slaan.”

Dit ge­beur blyk­baar vin­nig. Minder as ’ n maand la­ter, op 24 Fe­bru­a­rie 2005, is een van die op­skrif­te op die tyd­skrif se voor­blad: “Eks­klu­sief: He­strie en Jurie: Die liefde blom!”.

Vir die eer­ste keer word Jurie en He­strie se na­me in die­self­de ar­ti­kel ge­noem. Hy is nou 41; sy 26.

“Ek is baie erg oor hom,” sê He­strie. “Met tyd kan baie tus­sen ons groei. Ek is se­ker dit gaan uit­werk tus­sen ons. Hy is be­sorg oor my: hy is lief­de­vol.”

Al­bei ont­ken dit hef­tig: Nee, hul­le het nie ’n ver­hou­ding ge­had ter­wyl He­strie nog met An­dries ge­troud was nie.

Jurie sê dis vir hom ’ n groot ver­lig­ting om in die o­pen­baar oor hul ver­hou­ding te kan praat.

“Ek het al­tyd ge­sê ek sal nie trou voor ek 100 per­sent se­ker is oor ’n vrou nie,” be­klem­toon hy, en voeg by: “Men­se het my ge­druk om te trou. Hul­le het selfs ge­won­der of ek nie gay is nie om­dat ek nie trou nie. Maar ek wou nie trou om (an­der) te­vre­de te stel nie. He­strie is . . . die reg­te een vir my.”

Die liefde jaag hul­le gou in sy druk­gang in. Een aand, vroeg in Junie 2005, is ’ n joer­na­lis van Huis­ge­noot saam met Jurie en He­strie in ’n lod­ge in die Tim­ba­va­ti-na­tuur­re­ser­vaat toe Jurie o­rent kom en vir He­strie vra: “Bok­ka, ons het al hier­oor ge­praat, maar ek vra jou nou van­aand hier of jy aan my ver­loof sal raak – op voor­waar­de dat jy voor die ein­de van 2005 met my sal trou?”

In die tyd­skrif van 13 Ok­to­ber 2005 word ses blad­sye af­ge­staan aan die t­wee se spog­troue by ’ n een­stop-trou­plek na­by P­re­to­ria. Daar is 8 000 ro­se, Pa­tri­cia Le­wis sing vir die paar­tjie ’n lied­jie . . . en ses maan­de la­ter, in Huis­ge­noot van 20 A­pril 2006, is daar weer ’n ar­ti­kel: “’n Bok­kie vir Jurie en Sy Bok­ka”.

He­strie ver­wag hul eer­ste­ling. Al erf die kind sy sang­ta­lent, wens Jurie hard­op in die ar­ti­kel, moet hy lie­wer nie ’ n kin­der­ster wees nie. “Kin­ders hoort nie in die ver­maak­lik­heid­wê­reld nie,” sê hy. “Hul­le moe­nie klein groot­men­sies wees nie.”

In die tyd­skrif van 26 Ok­to­ber 2006 sien ons die eer­ste fo­to’s van Chri­zet­te, wat toe pas ge­bo­re is.

Dit het ge­lyk of dit ’ n soort spro­kies­ein­de vir Jurie en He­strie kan wees. Meer as ’n jaar lank lees ons niks oor hul­le nie.

En toe tref die nuus ons. In Huis­ge­noot van 21 Fe­bru­a­rie 2008 be­weer Rob­bie Klay ’n an­der san­ger ( Jurie) het hom van sy 10de tot sy 17de jaar sek­su­eel ge­mo­les­teer.

Jurie, wat in­tus­sen saam met sy ge­sin na Nieu-See­land ge­ë­mi­greer het, wou die ar­ti­kel met ’n hof­be­vel keer. Ná be­raad­sla­ging met ons reg­span, het Huis­ge­noot be­sluit om Jurie se naam te sen­su­reer en tog die ar­ti­kel te plaas, op ad­vies van die pro­ku­reurs dat die gees van die be­vel na­ge­kom is.

Jurie is wel met die in­stem­ming van ons reg­span in die re­dak­teurs­brief ge­noem as die man ag­ter die hofak­sie. Hy het die tyd­skrif ver­kla en die saak in die hoog­ge­regs­hof ver­loor, maar die ap­pèl­hof het die be­vin­ding om­ge­keer en Huis­ge­noot aan min­ag­ting van die hof skul­dig be­vind.

Jurie is la­ter in ’n straf­saak on­skul­dig be­vind aan sek­su­e­le mis­bruik na­dat die hof be­vind het Rob­bie se ge­tui­e­nis “vol­doen nie aan die be­wys­waar­de wat van ’n en­kel­ge­tuie ver­wag word nie”. Jurie en He­strie en hul t­wee kin­ders – Ja­son is in 2010 ge­bo­re – woon op ’ n dor­pie na­by Auck­lan­den­boer­on­der­meer­met­mar­mot­te.

Af en toe be­soek Jurie Suid-A­fri­ka en hy tree hoof­saak­lik by win­kel­sen­trums op.

In Huis­ge­noot van 31 Julie 2014 ver­skyn ’n ar­ti­kel oor sy op­tre­de by ’n S­par op Mooi­nooi na­by Rus­ten­burg. “Die lig­gies brand weer in my oë,” ver­tel Jurie. “Ek het my e­ner­gie te­rug.”

Met sy en He­strie se hu­we­lik gaan dit ook goed. “Sy’s my rots. Deur als het sy by my ge­staan,” ver­tel hy. “Nie een keer het sy aan my ge­twy­fel nie.”

’n Lief­des­ver­haal soos min, ja.

‘ He­strie is my rots. Deur als het sy by my ge­staan. Nie een keer het sy aan my ge­twy­fel nie’

Jurie Els

HOOFFOTO: Jurie en He­strie Els. LINKS: Huis­ge­noot se trou­e­voor­blad. REGS: Die ge­sen­sor­de Huis­ge­noot-voor­blad.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.