WANNEER HET ONS WAT GEDRA?

Mo­de het nog al­tyd die kul­tuur van die tyd weer­spie­ël, of dit nou die so­ber oor­logs­ja­re was of die uit­spat­ti­ge 1980’s

Huisgenoot 100 - - Gesinsgenoot -

OP DIE ten­nis­baan moet ’n mei­sie ver­sig­tig wees om nie ’n rok te dra wat te styf sit nie. “Meer as een mei­sie het al op ’n baan ge­val, en seer­ge­kry ook, met ’n rok wat te nou was,” het Huis­ge­noot in Fe­bru­a­rie 1924 ge­waar­sku in ’n mo­de­ar­ti­kel met die op­skrif “Ten­nis­kle­re”. Die ar­ti­kel word net met een il­lus­tra­sie toe­ge­lig. Die mo­del dra Co­co C­ha­nel se re­vo­lu­si­o­nê­re ten­nis­drag kom­pleet met ’n los ma­troos­hemp en plooi­tjies­romp, maar hier­van rep die skry­wer geen woord nie.

Die eer­ste paar mo­de­sto­ries wat van die vroeë 1920’s af in Huis­ge­noot be­gin ver­skyn het, was dik­wels in dié trant: vol goeie prak­tie­se raad.

Die mo­de­ar­ti­kels in hier­die tyd be­staan ook nie soos van­dag uit hoof­saak­lik fo­to’s nie, maar uit ko­lom­me vol ge­skre­we wys­he­de en raad deur ’n re­dak­sie­lid.

VERE MAAK DIE VOËL

Die plaas­li­ke vol­struis­be­dryf het rond­om 1912 sy hoog­bloei be­leef. In Julie 1924 skryf ’n on­be­ken­de re­dak­sie­lid dat sy ses maan­de te­vo­re oor vol­struis­ve­re ge­skryf het, “en nou waag ons dit al­weer. Maar vol­struis­ve­re is nou so hoog in die mo­de dat ons nie eens om eks­kuus vra nie.” Sy noem dat ’n A­fri­ka­ner ’n be­son­der mooi stuk in ’n te­a­ter in Eu­ro­pa ge­sien het waar hy ver­al ge­tref is deur ’n to­neel waar­in “om­trent veer­tig mooi jong mei­sies ver­skyn het, aan­ge­trek in wit sa­tyn­tab­berds, wat al­leen met wit vol­struis­ve­re versier was. So ’n op­voe­ring sou da­rem ’n Oudts­hoorn­se boer laat lekker voel het as hy dit kon sien!”

(Die A­fri­ka­ner het nie ge­meld of hy ’n ont­klee­ver­to­ning in die Fo­lies Ber­gè­re, waar vol-

BO: Ten­nis­drag in 1924. REGS: Vol­struis­ve­re was groot nuus vroeg in die vo­ri­ge eeu. Dié voor­blad het in 1928 ver­skyn. 1920’s: Lang bo­ly­we.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.