So kan jy ’n ruim­te­vaar­der word

Huisgenoot Reis na die Ruimte - - Inhoud -

El­ke ruimte-a­gent­skap het sy eie ver­eis­tes. Hoe­wel Na­sa net A­me­ri­kaan­se bur­gers op­lei, stem hul ver­eis­tes oor­een met an­der ruimte-a­gent­skap­pe s’n.

NA­SA SE VER­EIS­TES

• ’n Graad in in­ge­ni­eurs­we­se, bi­o­lo­gie­se we­ten­skap, fi­si­ka of wis­kun­de • Drie jaar pro­fes­si­o­ne­le er­va­ring wat met die spe­si­fie­ke graad ver­band hou en/of min­stens 1 000 uur as vlie­ë­nier in be­vel van ’n straal­vlieg­tuig en/of ge­vor­der­de gra­de soos ’n dok­tors­graad • Baie skerp en dui­de­li­ke vi­sie (20/20-vi­sie ge­noem), na­tuur­lik of met kor­rek­tie­we len­se • ’n Bloed­druk van nie ho­ër as

140/90 ter­wyl jy sit nie • ’n Leng­te van tus­sen 1,57 en

1,9 m

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.