So gaan ons een­dag op Mars woon

Huisgenoot Reis na die Ruimte - - Inhoud -

Dis lank­al nie meer we­ten­skaps­fik­sie nie – om op Mars te woon en werk kan in die 2030’s ’n werk­lik­heid word

AS NA­SA sy sin kry, sal men­se oor 25 tot 30 jaar op Mars woon in ’n ne­der­set­ting baie soos op dié il­lus­tra­sie. ’n Vloot van ruim­te­tuie en kar­re­tjies het ons ken­nis van die pla­neet dra­ma­ties ver­be­ter en we­ten­skap­li­kes meen men­se kan daar woon son­der om van die Aar­de af­hank­lik te wees. Na­sa se plan om Mars te be­woon be­staan uit drie fa­ses:

Dié fase het reeds af­ge­skop. Heel­wat na­vor­sing word op die IRS ge­doen om ma­nie­re te vind om men­se wat in die ruimte werk en woon, min­der af­hank­lik van die Aar­de te maak. Dit sluit in om voor­raad met 3D-druk­werk te skep en om groen­te en krop­ge­was­se in die ruimte te kweek.

Op Mars het men­se ook ha­bi­tats (woon­ en werk­plek­ke) no­dig . ’n Maat­skap­py met die naam Bi­ge­low Ae­ro­spa­ce het ’n op­blaas-ha­bi­tat ont­werp wat in die ruimte tot veel gro­ter kan uit­sit.

Die eer­ste op­blaas­ha­bi­tat het in 2016 by die IRS aan­ge­kom en word nou vir ge­bruik in die ruimte ge­toets.

Nog ’n pro­bleem wat op­ge­los moet word, is hoe om men­se vir lang ruk­ke ge­sond te hou on­danks die ge­sond­heids­ri­si­ko’s wat ge­wig­loos­heid en kos­mie­se be­stra­ling in­hou.

Op die oom­blik bly ruim­te­vaar­ders sel­de lan­ger as ses maan­de op die IRS om­dat kos­mie­se be­stra­ling kan­ker kan ver­oor­saak, maar in 2015 het Na­sa be­gin om lan­ger ver­blyf­tyd­per­ke – soos ’n jaar – te toets.

Be­man­ning het ook dik­wels ’n bril no­dig wan­neer hul­le te­rug Aar­de toe keer om­dat ge­wig­los­heid hul oog­se­nu­wees kan be­ska­dig.

die rots vlieg. Hul­le sal daar­aan werk ter­wy lh ul­le in ’n spe­si­a­le ha­bi­ta tw oon wat daar ont­plooi sal word. Die i­dee is om die as­te­ro­ïed-rots te ge­bru i­kom nuw es tel­sels en vaar­dig­he­de te toets, al­les ter voor­be­rei­ding van ’n la­te­re ver­blyf op Mars. Om­dat die rot som­trent 100 jaar lank om die maan sal wen­tel, kan tal­le ruim­te­span­ne soontoe vlieg en vir lang tye daar werk.

Hul­le sal nie bin­ne drie uur te­rug Aar­de toe kan keer soos van die IRS af nie, maar hul­le sal ook nie te ver weg wees nie en bin­ne ’n paar dae kan te­rug­keer.

In­tus­sen kan Mars-na­vor­sing ge­doen word, soos om vas t es tel wat die uit­wer­king van lang ruk­ke in die bui­ten­ste ruimte op die lig­gaam en gees is en om ’nha­bi tat­vir Mars te ver­vol­maak.

TOETS: AAN­DRY­WING

Op die oom­blik word ruim­te­tuie aan­ge­dryf deur brand­stof wa tv an che­mie­ses tow­we ge­maak is, maar te veel daar­van is no­dig om die tuig tot by Mars t e kr y. Een plan is e­lek­trie­se krag wat deur die son voor­sien word. Daar­mee kan ruim­te­tuie maan­de en selfs ja­re aan­een vlieg.

Kyk na ’n a­ni­ma­sie van hoe die ha­bi­tat, toe­rus­ting en uit­ein­de­lik die be­man­ning na Mars ver­voer en op die Rooi Pla­neet op­ge­rig sal word. BRON: STEVE HERCHER 360CITIES.NET

LINKS: Hier­die ja­kob­reg­op was die eer­ste blom wat op die IRS ge­kweek is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.