ME­TA­BO­LIS­ME-DI­EET

Verrassende ma­nie­re om jou me­ta­bo­lis­me te ver­snel en so te ver­slank

Huisgenoot Wendiëte - - Inhoud -

Ver­snel jou me­ta­bo­lis­me op verrassende ma­nie­re en laat die vet­jies weg­smelt.

AL­MAL van ons ken ie­mand wat glo hul­le kan nie na ’n slaai­blaar kyk son­der om ge­wig aan te sit nie om­dat hul­le ’n so­ge­naam­de “sta­di­ge me­ta­bo­lis­me” het. Maar is dit reg­tig waar? En as dit so is, kan jy iets daar­aan doen?

A­dri­an Pen­z­horn, ’n sport­we­ten­skap­li­ke en ge­re­gis­treer­de di­eet­kun­di­ge by Food for S­port in Kaap­stad, sê me­ta­bo­lis­me be­ïn­vloed wel ons ge­wig, maar ons kan ge­luk­kig baie daar­aan doen.

“Jou ge­wig hang af van die ba­lans tus­sen die hoe­veel­heid e­ner­gie wat jy in­neem en dit wat jy el­ke dag ver­bruik,” sê hy.

VIER FAK­TO­RE SPEEL ’N ROL:

Die hoe­veel­heid e­ner­gie wat jy ver­bruik ter­wyl jy nie be­weeg nie. Dit word die ba­sa­le me­ta­bo­lie­se tem­po of BMT ge­noem;

Jou e­ner­gie­ver­bruik ter­wyl jy be­weeg maar nie oe­fen nie;

Die e­ner­gie wat no­dig is om kos te ver­teer, op te neem en te ver­bruik; en

Die e­ner­gie wat ver­bruik word ter­wyl jy oe­fen.

Die mees­te van die ki­lo­jou­les wat jy per dag ver­brand word, hang van jou BMT af. As jy jou BMT ver­hoog, be­te­ken dit dus dat meer ki­lo­jou­les ver­brand word ter­wyl jy rus!

Hoe vin­ni­ger jou BMT dus is, hoe vin­ni­ger kan jy ge­wig ver­loor. Par­ty ge­luk­ki­ge men­se se BMT is van­self vin­ni­ger as an­der s’n, maar ons kan al­mal ons BMT ver­hoog, sê A­dri­an.

Dis om­dat ons spier­weef­sel ge­wel­dig baie e­ner­gie no­dig het. Hoe meer spier­weef­sel daar is, hoe meer e­ner­gie word dus ge­bruik.

Net so neem jou BMT af as jou spier­weef­sel min­der word. Dis waar­om ons la­ter in ons le­we mak­li­ker ge­wig aan­sit, want hoe ou­er ons word, hoe min­der word ons spier­mas­sa.

Die ge­heim is dus om so­veel vet moont­lik met spie­re te ver­vang, sê A­dri­an. Die wenke en eet­plan in hier­die hoof­stuk sal daar­mee help, en jy be­hoort tus­sen 2 en 4 kg bin­ne drie tot vier we­ke af te skud.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.