DIT MOET JY WEET

Is dié di­eet die reg­te een vir jou? Die di­eet­kun­di­ge Je­a­nie Nel be­ant­woord jou vrae.

Huisgenoot Wendiëte - - Sjokolade-dieet -

Be­rei jou so voor . . .

Raak ont­slae van ver­fyn­de en ver­werk­te kos­se en pak jou kas en ys­kas vol ge­son­de ma­er pro­te­ïe­ne en kleur­ry­ke vrug­te en groen­te.

Dis die i­de­a­le di­eet vir jou as . . .

Die di­eet is ge­skik vir e­nig­ie­mand wat van sjo­ko­la­de hou en ’n paar ki­lo­gram wil af­skud ter­wyl hul­le el­ke dag sjo­ko­la­de eet. As jy die di­eet ge­trou volg, kan jy bin­ne drie we­ke tus­sen 1,5 en 3 kg af­skud.

Is die eet­plan vol­hou­baar?

Ja, die di­eet is nie duur nie en ont­neem jou nie van e­nig­iets nie. Die por­sies is klein, maar jy sal bin­ne ’n paar we­ke daar­aan ge­woond raak en be­hoort dit dan te kan vol­hou.

Jy sal nie voel jy moet iets in­boet nie . . .

Die sjokoladedieet het be­perk­te ki­lo­jou­les en daar­om is die por­sies klein. Dit kan die di­eet soms moei­lik maak om te volg. Sjo­ko­la­de het in die al­ge­meen ’n baie hoë ki­lo­jou­le-in­houd, selfs al eet jy ’n klein por­sie. As jy sjo­ko­la­de by jou di­eet in­sluit, neem jy ki­lo­jou­les in deur iets te eet wat jou nie nood­wen­dig vol maak nie.

Maar in sy ge­heel is die di­eet ge­ba­lan­seerd. Dit ont­neem jou lig­gaam nie van iets soets nie en is dus mak­li­ker om te volg. Jy kan op el­ke dag van die di­eet sjo­ko­la­de eet. Soms is dit ’n paar blok­kies sjo­ko­la­de en soms is dit sjo­ko­la­de­ont­byt­graan, ’n sjo­ko­la­de­geur-e­ner­gie­sta­fie of ’n heer­li­ke, vul­len­de sjo­ko­la­de­s­kom­mel. So sal jy nie mak­lik ver­lei word om tou op te gooi en jou te ver­gryp aan sui­ker­ry­ke sjok­kies nie, want dis reeds by jou ge­wigs­ver­lies­plan in­ge­sluit.

’n Be­lang­ri­ke deel van die plan is dat sjo­ko­la­de deel uit­maak van ’n ge­son­de leef­wy­se so­dat jy al die voe­ding­stow­we in­kry wat jou lig­gaam no­dig het ter­wyl jy jou por­sie­groot­te be­heer – en dit al­les lei tot ’n ge­son­der, ma­er­der jy!

Hoe ge­maak met kosdrange?

Moe­nie toe­laat dat jy te hon­ger word nie. Wan­neer jy jou uit­hon­ger, ver­loor jy ge­woon­lik be­heer en oor­eet jou dan. Hou by al die maal­tye en die tus­sen­in-hap­pies vir die og­gend en mid­dag, selfs al eet jy klei­ner por­sies as wat in die eet­plan vir hier­die di­eet aan­be­veel word.

Dit is ook be­lang­rik om ge­noeg wa­ter te drink. Ont­wa­te­ring kan as ’n peu­sel­drang er­vaar word.

Wie moet hier­die di­eet liefs ver­my en vir wie hou dit ge­va­re in?

Die di­eet het nie reg­tig ’n sleg­te of ge­vaar­li­ke kant nie. Men­se met ’n melk- of lak­to­se-al­ler­gie moet pa­s­op, want die sjo­ko­la­de­hap­pies be­vat melk.

Hon­derd­per­sent-sjo­ko­la­de (nie dié met nouGI gat- of ka­ra­mel­vul­sel nie) het ’n lae GI. ’n Lae is 55 of min­der en sjo­ko­la­de se ge­mid­del­de GI wis­melk­sel tus­sen 23 vir don­ker­sjo­ko­la­de en 49 vir sjo­ko­la­de. Dus kan selfs di­a­be­te ma­ti­ge por­sies daar­van eet. Na­vor­sing wys sjo­ko­la­de kan vir ver­al hart­siek­tes help, maar be­spreek ’n nu­we di­eet al­tyd eers met jou dok­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.