IS MY KIND TRANS­GEN­DER?

Huisgenoot - - Nuus -

’n Mei­sie wat wei­er om rok te dra of ’n seun met ’n voor­lief­de vir ho­ë­hak­skoe­ne be­te­ken nie hul­le sal trans­gen­der wees nie.

Dit kan net een van ve­le ma­nie­re wees waar­op al­le kin­ders eks­pe­ri­men­teer met wat­ter gen­der hul­le ge­mak­lik laat voel, ver­dui­de­lik Ro­nald.

Tus­sen twee- en vyf­ja­ri­ge ou­der­dom is dit deel van ’n kind se nor­ma­le ont­wik­ke­ling om met die uit­druk­king van gen­der te eks­pe­ri­men­teer. Nuus­kie­rig­heid hier­oor is nie die­self­de as ’n kind se gen­de­ri­den­ti­teit nie.

Van die kin­ders wat met ge­slags­rol­le eks­pe­ri­men­teer, sal ’n baie klein per­sen­ta­sie ein­de­lik wel trans­gen­der wees. Maar by tie­ners met gen­der­dis­fo­rie is die per­sen­ta­sie aan­sien­lik ho­ër.

In s­tu­dies is be­vind tot 60% van kin­ders wat in hul kin­der­ja­re deur ken­ners as trans­gen­der ge­ï­den­ti­fi­seer is, het hul­le in hul a­do­les­sen­sie as gay, les­bies, bi­sek­su­eel of met ’n an­der sek­su­e­le i­den­ti­teit ge­ï­den­ti­fi­seer, kom in die BBC-do­ku­men­têr na vo­re.

As jou kind vir jou sê hy of sy is on­ge­mak­lik met sy gen­der, is dit raad­saam om eers jou huis­dok­ter te spreek of ’n or­ga­ni­sa­sie soos Gen­derDy­n­a­miX te kon­tak.

Wat is ge­slag?

Dit word be­paal deur die bi­o­lo­gie­se ge­slags­or­ga­ne en ge­ne waar­mee jy ge­bo­re is en wat as so­da­nig by ge­boor­te deur die dok­ter so ge­ï­den­ti­fi­seer is.

Wat is gen­der?

Dit is die ge­slag waar­in jy ge­mak­lik voel en in jou bin­ne­ste weet jy is. Gen­de­ri­den­ti­teit is of jy jou­self as ’n man of vrou be­skou, of dalk as geen­een van die twee nie, ver­dui­de­lik De­le­ne van Dyk, ’n Suid-A­fri­kaan­se op­voe­der in sek­su­a­li­teit van die web­tuis­te my­sexu­al­he­alth.co.za.

Die sa­me­le­wing ver­wag ’n man sal sterk en a­na­li­ties wees en ’n vrou sag en e­mo­si­o­neel. Die i­ro­nie is el­ke mens, on­ge­ag hul ge­slag, moet man­li­ke én vrou­li­ke ei­en­skap­pe hê om ’n ge­ba­lan­seer­de mens te wees, sê De­le­ne.

Trans­gen­der

is nie ’n di­ag­no­se nie, maar ’n be­skry­wen­de term, sê die trans­gen­der­spe­si­a­lis Ro­nald Ad­di­nall. Trans men­se voel hul­le is met die ver­keer­de bi­o­lo­gie­se ge­slag ge­bo­re, maar dit het niks te doen met hul sek­su­e­le o­ri­ën­ta­sie nie.

Gen­der-nie­kon­for­me­rend

be­te­ken ie­mand dra nie nood­wen­dig die kle­re wat die sa­me­le­wing meen by vroue of mans tuis­hoort nie. Dis ook ie­mand soos ’n be­roeps­vrou wat haar­self as sterk en a­na­li­ties be­skou, ver­dui­de­lik De­le­ne, of ’n tuis­bly­pa wat nie kon­for­meer met die sa­me­le­wing se i­dee van die man­li­ke rol as brood­win­ner nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.