KOM­MER OOR MA WAT DRINK

Huisgenoot - - Raad -

Ek won­der soms hoe­kom my ma so baie drink. Ek voel heel­tyd jam­mer vir haar. Ek is nog op skool en soms wil ek nie huis toe gaan nie.

Ek sien ook an­der men­se drink, maar dis by ’n braai of ete; sy hou aan en dan ver­an­der sy. Sy raak skoon lig­hoof­dig daar­van.

Sy sukkel ook om te ont­hou en ver­breek be­lof­tes aan my, soos om my sport­wed­stry­de by te woon.

Ek weet nie hoe om haar te help nie. Sy word kwaad wan­neer ek daar­oor praat. Dis net ons twee. Haar drin­ke­ry is eint­lik ’n ge­heim. Ek mag nie daar­oor praat nie, want sy is bang sy sal haar werk ver­loor. AR op KD Haar ver­sla­wing kan weens ve­le re­des wees, maar jy is nie die re­de daar­voor nie. Jy het nie jou ma se ver­sla­wing ver­oor­saak nie en kan dit ook nie vir haar op­los of be­heer nie. Net sy kan be­sluit om op te hou drink.

Drank is ’n dwelm. Dit be­ïn­vloed ge­brui­kers se lig­gaam en hoe hul­le op­tree. Sy sal daar­om nie die be­sluit al­leen kan neem nie.

Sy hou haar drin­ke­ry ge­heim, want sy wil nie er­ken sy het ’n pro­bleem nie. Al wil jy graag jou ma help, is dit die vol­was­se­nes in haar le­we se ver­ant­woor­de­lik­heid om haar na ’n o­plos­sing te lei. Jy het reeds meer ver­ant­woor­de­lik­heid op jou skou­ers as wat jy moet hê. Maar dit hoef nie so voort te gaan nie. Men­se wat te veel drink, kan be­han­de­ling kry. Daar­voor sal jou ma ’n dok­ter se hulp no­dig hê of die lei­ding van ie­mand by jul plaas­li­ke tak van Al­ko­ho­lis­te A­no­niem.

Dalk is jy te bang om oor jou ge­voe­lens te praat of selfs te hart­seer, maar jy moet met ie­mand ge­sels wat jy kan ver­trou, soos ’n on­der­wy­se­res of ie­mand by jou kerk.

As dit vir eers vir jou te moei­lik is om met be­ken­des hier­oor te ge­sels, maak kon­tak met Ala­teen, ’n a­no­nie­me self­help­steun­groep vir tie­ners wie se le­wens­ge­hal­te deur ie­mand se drank­ge­woon­tes be­na­deel word. Bel hul­le by 086-125-2666 of klik op a­la­non.org.za vir ’n nom­mer van ’n groep in jou om­ge­wing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.