Sek­te­ly­er se val ná ver­krag­tings

Die lei­er van ’n In­die­se sek­te is in die tronkronk vir sy ‘rei­ni­gings­da­de’ met vroue, maar sy vol­ge­lin­ge ver­af­god hom steeds

Huisgenoot - - Inhoud - Saam­ge­stel deur LIND­SAY DE FREITAS BRON­NE: BBC.COM, ALJAZEERA.COM, NATIONALPOST.COM, ECONOMICTIMES.INDIATIMES.COM, SBS.COM.AU, THEPRINT.IN, IN­DE­PEN­DENT.CO.UK

VIR sy ge­skat­te 60 mil­joen vol­ge­lin­ge wê­reld­wyd was hy hul flam­bo­jan­te ghoeroe, ’ n kleur­ry­ke fi­guur wat selfs die hoof­rol in sy eie flieks ver­tolk het. Maar weg van die kol­lig was Gur­meet Ram Ra­him Singh (50), hoof van die In­die­se sek­te De­ra Sa­cha Sau­da (DSS), al­les­be­hal­we hei­lig.

’n In­die­se hof het be­vind sy “gees­te­li­ke rei­ni­gings­da­de” was in som­mi­ge ge­val­le niks min­der nie as ver­krag­ting – en hom vir 20 jaar tronk toe ge­stuur.

Die be­baar­de ghoeroe, sa­ke­man en ver­maak­ster se po­li­tie­ke mag en so­si­a­le in­vloed was so groot, dit het die In­die­se o­wer­heid 15 jaar ge­neem voor hy on­langs skul­dig be­vind is aan sek­su­e­le mis­da­de teen twee van sy vrou­e­vol­ge­lin­ge. Singh het in ’n kon­vooi van 100 mo­tors by die hof op­ge­daag, waar tien­dui­sen­de on­der­steu­ners hom in­ge­wag het. Hy het vol­ge­hou hy is on­skul­dig.

Na­dat hy skul­dig be­vind en ge­von­nis is, het sy vol­ge­lin­ge op dor­pe oor In­dië heen trein­sta­sies en me­di­a­bus­sies aan die brand ge­steek, mo­tors be­ska­dig en met die po­li­sie slaags ge­raak.

In Pan­chku­la in In­dië se noor­de­li­ke staat Ha­ry­a­na, waar Singh reus­ag­ti­ge steun het, is 38 men­se in die op­roer dood en 264 be­seer.

Die on­der­gang van die self­aan­ge­stel­de “Bood­skap­per van God” het in 2002 be­gin na­dat ’n vrou­e­be­wo­ner van die sek­te se hoof­kwar­tier ’n naam­lo­se brief aan die des­tyd­se pre­mier van In­dië, A­tal Bi­ha­ri Va­j­pay­ee, ge­stuur het. Daar­in het sy be­weer die ghoeroe het haar en ver­skeie an­der sad­hvi’s (vrou­e­vol­ge­lin­ge) ver­krag.

Die mei­sie, wie se ou­ers haar glo oor­reed het om haar le­we aan die sek­te te wy, het ver­dui­de­lik sy is een­dag na Singh se “gu­fa”, sy pri­vaat woon­plek, ont­bied. Daar het Singh blyk­baar vir haar b­rie­we ge­wys wat ’n seun wat haar in haar stu­den­te­dae ge­pes het, ge­skryf het.

“Singh het my ge­vra of ek e­ni­ge fou­te in my vo­ri­ge le­we ge­maak het. Toe ver­tel ek vir hom ek het in my kol­le­ge­dae een seun ge­ken en hy pro­beer my se­ker be­las­ter,” ver­tel sy.

“Daar­na het hy vir my ge­sê: ‘Jy het ’n sad­hvi ge­word en nou het ek be­heer oor jou lig­gaam en ver­stand. Jy het a­pa­vi­tar (on­rein) ge­word en met hier­die daad sal ek jou rei­nig.’ ”

Die vrou be­weer die ghoeroe het haar toe ver­krag en ook ver­skeie ke­re daar­na. Vol­gens haar het baie an­der mei­sies die­self­de ver­duur, hoe­wel net een an­der slag­of­fer teen Singh ge­tuig het. In haar brief be­weer sy ook Singh het vir haar ge­sê geen o­wer­heid kan hom ver­volg nie.

GUR­MEET Ram Ra­him Singh is in die wes­te­li­ke In­die­se staat Ra­jast­han ge­bo­re. As kind is hy deur sy pa aan die sek­te be­kend­ge­stel en op 23 jaar het hy die hoof daar­van ge­word. On­der Singh se lei­er­skap het die sek­te met sy hoof­kwar­tier, De­ra, in die stad Sir­sa in Ha­ry­a­na, so­wat 260 km van Nieu-Del­hi, baie ge­groei. Dit het nou glo so­wat 50 tak­ke en 60 mil­joen vol­ge­lin­ge. Die mees­te is in In­dië, maar baie woon in lan­de soos B­rit­tan­je en Aus­tra­lië.

Sy vol­ge­lin­ge het al­mal die­self­de ge­skep­te van aan­ge­neem, In­san (mens), om hul een­heid aan te dui en die as­so­si­a­sies van hul in­di­vi­du­e­le van­ne te ver­wy­der. De­ra huis­ves glo so­wat 1 000 vol­ge­lin­ge en het ’n rol­prent­te­a­ter, ho­tel, sport­sta­di­on en sko­le.

Vir sy mil­joe­ne on­der­steu­ners, meest­al min­der­be­voor­reg­tes uit die la­er kas­tes, het hy ’n ne­de­ri­ge be­staan ge­pre­dik, maar hy­self het in weel­de ge­leef. Vol­gens ’n joer­na­lis wat Singh se uit­ge­strek­te hoof­kwar­tier be­soek het, is die ge­boue so ek­sen­triek soos die ghoeroe se veel­kleu­ri­ge uit­rus­tings. Hy be­skryf ven­sters in die vorm van ’n mens se oor en tur­koois mu­re met veel­kleu­ri­ge wa­ter­tenks daar­op.

“Dit het vir my ge­lyk as­of hy ’n ghoeroe is wat sy dro­me en fan­ta­sieë – rol­prent­ster, pop­san­ger, wel­doe­ner, po­li­tie­ke in­vloed­ry­ke – deur sy sek­te uit­leef,” het die BBC-joer­na­lis be­rig. “In die pro­ses laat hy ook sy vol­ge­lin­ge groot droom.”

Rock­star-ba­ba, soos baie men­se hom noem (in In­die­se ta­le is “ba­ba” ’n eer­bie­di­ge aan­spreek­vorm soos “mees­ter”), was die hoof­ak­teur in sy self­ver­vaar­dig­de en uit­spat­ti­ge rol­pren­te. Hy was ook die hoof­san­ger op bui­te­lug­kon­ser­te, met sy vol­ge­lin­ge as ge­hoor.

Van sy eer­ste mu­siekal­bum, met die vreem­de ti­tel Highway Lo­ve C­har­ger, is 3 mil­joen ko­pieë in die eer­ste drie dae ver­koop. Die mu­siek­vi­deo vir die hoof­en­kel­snit is al 4 mil­joen keer op YouTu­be ge­kyk.

Die ghoeroe se maat­skap­li­ke im­pak is net so ver­rei­kend en boei­end.

Hy het ver­skeie wel­syn­or­ga­ni­sa­sies en veld­tog­te be­stuur om die sken­king van bloed, oë en ka­da­wers te be­vor­der. Hy het in ’n sta­di­um ver­skeie Guin­nes­s­wê­reld­re­kords op­ge­stel, on­der meer vir die neem van die mees­te bloed­druk-, di­a­be­tes- en cho­les­te­rol­le­sings in 24 uur. In 2001 het hy ’n hulp­ver­le­nings­a­gent­skap met die el­le­lan­ge naam S­hah Sat­nam Ji G­reen S Wel­fa­re For­ce Wing ge­stig. Die a­gent­skap help slag­of­fers van si­klo­ne en aard­be­wings in In­dië.

Maar hy het sy in­vloed ook op om­stre­de wy­ses ge­bruik.

Vol­gens die sen­tra­le on­der­soek­bu­ro van In­dië het Singh twee jaar ge­le­de so­wat 400 van sy vol­ge­lin­ge ge­ma­ni­pu­leer om aan mas­sa­kas­tra­sies deel te neem. Hy het hul­le oor­tuig dit was die e­nig­ste ma­nier om per­soon­lik met God ’n band te vorm

MET meer as 20 mil­joen vol­ge­lin­ge net in noor­de­li­ke In­dië het die ghoeroe aan­sien­li­ke po­li­tie­ke in­vloed ge­had. Ty­dens In­die­se ver­kie­sings het hy sy vol­ge­lin­ge ge­vra om se­ke­re po­li­tie­ke par­tye of kan­di­da­te te steun.

Ja­re na­dat die mei­sie haar ver­krag­tings­ver­haal aan top­staats­lui ge­stuur het, is niks daar­om­trent ge­doen nie. Ein­de­lik het die hoog­ge­regs­hof van Pand­jab en Ha­ry­a­na ’n on­der­soek ge­las.

“Voor­heen het die re­ge­ring al­les pro­beer om die mis­da­di­ge, self­ge­skep­te god­man te be­skerm,” be­weer M. Na­ra­y­an, die uit­ge­tre­de amp­te­naar wat die on­der­soek ge­lei het. “Sy mag­ti­ge in­vloed oor sy vol- ge­lin­ge se stem­me in ’n ver­kie­sing het die po­li­tie­ke stel­sel ver­lam en die op­per­ge­sag van die staat jaar ná jaar be­spot.”

En al het Singh reeds 20 jaar tronk­straf ge­kry, is dit dalk nie die ein­de van sy regs­pro­ble­me nie. ’n Pro­ku­reur vir die slag­of­fers sê nog “40 tot 50 vroue” het met be­we­rings van ver­krag­ting na vo­re ge­kom en hul­le sal vra dat die saak ver­der on­der­soek word.

Die In­die­se o­wer­heid sê ná sy skul­dig­be­vin­ding is “18 mei­sies van on­der 18 jaar oud uit De­ra ge­neem” om me­dies on­der­soek te word. Singh staan ook te­reg op die moor­de van die joer­na­lis Ram C­han­der C­hha­tra­pa­ti en die voor­ma­li­ge sek­te­lid Ran­jit Singh.

Ram het sto­ries oor die be­weer­de “wan­da­de” van die sek­te ge­pu­bli­seer en Ran­jit was glo sy in­for­mant.

TY­DENS die ver­krag­tings­ver­hoor het reg­ter Jag­deep Singh die von­nis van 20 jaar ge­reg­ver­dig deur te sê die ghoeroe ver­dien die “hoog­ste. straf ”, want hy het hom “as ’n god­man voor­ge­hou en on­be­hoor­li­ke voor­deel uit sy po­si­sie en ge­sag ge­trek”.

“Die slag­of­fers het die skul­di­ge op die voet­stuk van ‘god’ ge­plaas en hom ver­eer. Maar die skul­di­ge het ’n sken­ding van die erg­ste aard ge­pleeg deur sul­ke lig­ge­lo­wi­ge vol­ge­lin­ge sek­su­eel aan te rand,” het die reg­ter ter af­slui­ting ge­sê.

Maar te oor­deel na die op­roer ná Singh se von­nis­op­leg­ging het die reg­ter se uit­spraak min ge­doen om die “ghoeroe van blieng” se re­pu­ta­sie te be­vlek. Sy vol­ge­lin­ge ver­af­god hom steeds.

“Hy kan niks ver­keerds doen nie,” het Ra­j­ku­mar, ’n win­kel­ei­e­naar van Ha­ry­a­na, aan joer­na­lis­te ge­sê. “Hy werk om die wê­reld van al sy pro­ble­me te ver­los.”

HOOFFOTO: Die ghoeroe Gur­meet Ram Ra­him Singh op ’n ge­leent­heid ver­le­de jaar. BO: ’n Plak­kaat vir The War­ri­or Li­on He­art, een van tal­le flieks wat hy self ver­vaar­dig het.

BO: By die pre­mi­è­re van een van sy flieks. REGS: By sy dog­ters, (van links) A­mar­preet, Ho­ney­preet en C­ha­ran­preet.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.