DRONK MAN LAAT HAAR KOUD

Huisgenoot - - Raad - LIE­WE E­LI­ZE

Ek is al lank met ’n al­ko­ho­lis ge­troud. Hy raak nooit aan my wan­neer hy nug­ter is nie, maar ná ’n paar bie­re raak hy vat­te­rig. Ek deins dan te­rug, want dit laat my goed­koop voel. Ek het nog al­tyd mooi na my voor­koms om­ge­sien in die hoop dat hy my sal waar­deer wan­neer hy nug­ter is. Ek het ook be­hoef­tes, maar wil dit nie op sy dronk ma­nier ver­vul hê nie. Moet ek weg­stap uit hier­die hu­we­lik of se­li­baat leef? Ek sal nooit ’n ver­hou­ding met ’n an­der man aan­knoop nie.

DP op MS

Hy is die pro­bleem; nie jy nie. Maar dit is tog moei­lik om dit te glo wan­neer ’n mens voort­du­rend on­be­mind en ver­wor­pe voel.

’n Swak self­beeld en on­se­ker­heid oor sy ver­mo­ëns as min­naar lei ge­woon­lik tot sul­ke dronk­mans­ge­drag. Par­ty ver­hou­dings­maats is ook bloot meer in ’n lief­des­bui wan­neer hul­le aan­ge­klam is. An­der het weens vo­ri­ge ne­ga­tie­we er­va­rings drank no­dig om moed by­me­kaar te skraap. Dan is daar dié wat goed voel wan­neer hul­le ’n dran­kie in­het en dan laat seks hul­le nog be­ter voel. Sul­ke men­se wil nooit eint­lik net hul­self wees nie.

Ver­hou­dings­maats wat doel­be­wus drink om te kan liefde maak voel soms ge­ïn­ti­mi­deer. Hul­le kan voel hul­le haal nie jou stan­daard nie.

As jy met die ver­hou­ding wil voort­gaan, sal jy nie net oor jul lief­des­le­we met jou man moet praat nie, maar ook oor sy al­ko­ho­lis­me.

Om die ou pa­troon in die slaap­ka­mer voort te sit gaan niks ver­an­der nie.

Ge­sels jul­le ooit oor hoe­kom hy ag­ter drank wil weg­kruip? Dit is dalk nie net in jul lief­des­le­we dat hy dit as kruk ge­bruik nie, maar ook in sy loop­baan of ge­sins­le­we.

Met goeie be­ra­ding en sy be­reid­wil­lig­heid om saam te werk kan jul­le met ge­duld en die ver­loop van tyd weer in me­kaar se arms lê son­der dat jy on­be­mind voel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.