On­ly the Bra­ve

Wa­re le­wens­dra­ma. Met Josh Bro­lin, Mi­les Tel­ler en Jeff B­rid­ges. Re­gis­seur: Jo­seph Ko­sin­ski. 10-12OT. Het op 3 No­vem­ber be­gin.

Huisgenoot - - *Vermaak - – LYNN ELY

Waar­oor han­del dit?

Vir e­nig­een wat al beeld­ma­te­ri­aal van woes­te bran­de ge­sien of dit eer­ste­hands be­leef het, sal hier­die fliek on­der­streep hoe wreed die na­tuur kan wees en hoe dap­per men­se hul le­we op die spel plaas om bran­de te be­stry en le­wens en ei­en­dom te be­skerm.

Hier­die aan­gry­pen­de fliek ver­tel die ver­ha­le van B­ren­dan “Do­nut” M­cDo­nough (Tel­ler), wat be­sluit om sy le­we reg te ruk toe hy uit­vind hy gaan pa word, en E­ric Marsh (Bro­lin), die man wat hom ’n ge­leent­heid gee om dit te doen.

Do­nut sluit aan by Marsh se span, Gra­ni­te Moun­tain Hots­hots, ’n brand be­stry­ding s groep van die A­me­ri­kaan­se deel­staat A­ri­zo­na.

Die in­tri­ge volg hulp ad van on­der­steu­nings­een­heid tot e­li­te span.

Ons me­ning

Die en­sem­ble ak­teurs, on­der wie Tay­lor Kitsch en ’n uit­ste­ken­de Jen­ni­fer Con­nel­ly as Marsh se vrou, maak hier­die wa­re le­wens dra­ma de­buut oor fa­mi­lie, toe­wy­ding en twee­de kan­se deur die we­ten­skaps­fik­sie re­gis­seur Jo­seph Ko­sin­ski (Tron: Le­ga­cy, O­bli­vi­on) on­ge­twy­feld die kyk werd.

Mi­les Tel­ler (links) en Tay­lor Kitsch in On­ly the Bra­ve, wat be­slis die kyk werd is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.