13 NO­VEM­BER

Huisgenoot - - Nuus -

on­der­duim­se tak­tiek ge­bruik om die een ná die an­der ver­kie­sing te bly wen. Voor die on­lang­se staats­greep het hy dit dui­de­lik ge­maak hy be­plan om weer in die ver­kie­sing van 2018 te staan en sy agt­ste ter­myn te wen.

Ken­ners sê dit was op die ou end sy lo­ja­li­teit aan sy twee­de vrou, die tik­ster met wie hy in 1996 ge­troud is, wat sy on­der­gang be­te­ken het. Guc­ci Gra­ce, soos sy be­kend­staan, het niks daar­van ge­dink om in die wê­reld se hoof­ste­de te koop dat dit klap ter­wyl haar me­de­bur­gers Zim­bab­we se weer­mag­hoof, genl. Con­stan­ti­no C­hi­wen­ga, waar­sku die le­ër kan in­gryp om ’n sui­we­ring van Mu­ga­be se teen­stan­ders – hoof­saak­lik voor­ma­li­ge oor­logs­ve­te­ra­ne – bin­ne Za­nu-PF te keer. van die hon­ger ver­gaan nie.

Hul reu­se­bly­plek in die ge­goe­de buurt Bor­ro­w­da­le, wat soos iets tus­sen ’n trou­koek en A­me­ri­ka se Wit­huis lyk, staan op meer as ’n hek­taar grond en het sy eie ra­dar­stel­sel en twee swem­bad­dens.

En dit lyk as­of die Mu­ga­be-kin­ders, Bo­na (27), Ro­bert jr. (25) en C­ha­tun­ga (21), hul ma se lief­de vir blink­goed ge­ërf het. In ’n weer­sin­wek­ken­de vi­deo wat on­langs in die so­si­a­le me­dia ge­deel is, kan ge­sien word hoe C­ha­tun­ga duur sjam­pan­je oor ’n hor­lo­sie met di­a­mant­ver­sie­ring gooi ter­wyl hy spog dat sy ge­sin die he­le Zim­bab­we be­sit.

In 2014 het Gra­ce hoof van Za­nu-PF se vrou­e­vleu­el ge­word, maar sy wou dui­de­lik die top­pos hê. En ter­wyl Zim­bab­wi­ërs dalk nog be­reid is om Ro­bert te ver­duur, sluk hul­le swaar aan die ge­dag­te van sy vrou as pre­si­dent.

“Mu­ga­be doen nie meer die goed wat ons ge­dink het hy ná die oor­log sou doen nie,” het Vic­tor Ma­te­ma­dan­da, se­kre­ta­ris-ge­ne­raal van Zim­bab­we se na­si­o­na­le ver­e­ni­ging vir oor­logs­ve­te­ra­ne, dae voor die staats­greep ver­klaar.

“Dis as­of hy die land saam met sy vrou wil re­geer; ons kan dit nie toe­laat nie.” op­ti­mis­ties. op­ti­mis­ties “M­nang­ag­wa is ook skul­dig soos Mu­ga­be. Maar hy klink meer re­a­lis­ties oor ons e­ko­no­mie en ge­wil­lig om met die in­ter­na­si­o­na­le ge­meen­skap saam te werk.

“Hy lyk na die e­nig­ste mens wat die staat en die le­ër kan saam­snoer.”

De­rek Ma­tyszak, ’n ont­le­der by die ISS, sê M­nang­ag­wa “is geen en­gel nie. Maar dis nie ’n stryd tus­sen goed en sleg nie, eer­der tus­sen sleg en ui­ters sleg.”

Nog­tans is die ver­wy­de­ring van Mu­ga­be ’n eer­ste, nood­saak­li­ke stap op die

weg na ’n nu­we be­gin.

REGS: Ter­wyl die koop­sug­ti­ge Gra­ce Mu­ga­be luuks ge­le­we het, is tot 90% van die Zim­bab­wie­se be­vol­king werk­loos.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.