50%

Huisgenoot - - Raad -

Dis hoe­veel men­se wat op Suid-A­fri­kaan­se paaie sterf die perk van 0,05 g per 100 ml oor­skry. ▶ Men­se wat baie al­ko­hol ge­bruik, be­taal ’n ho­ër pre­mie vir hul le­wens­ver­se­ke­ring om­dat hul­le meer ge­sond­heids­ri­si­ko’s in­hou as hul e­we­knieë wat min­der drink.

As jy ’n le­wens­po­lis uit­neem, sal die ver­se­ke­raar vra hoe­veel jy drink en wat jou drank­ge­bruik in die ver­le­de was. Dr. T­ha­ba­ni N­kwa­ny­a­na, me­die­se be­amp­te van Li­ber­ty Li­fe, sê dit word as ska­de­li­ke of ris­kan­te drank­ge­bruik ge­klas­si­fi­seer as jy ses of meer een­he­de drank per dag in­neem, soos wat dit ook deur die Wê­reld­ge­sond­heids­or­ga­ni­sa­sie voor­ge­skryf word. Een bier of een glas wyn is een een­heid.

El­ke mens se ri­si­ko word in­di- vi­du­eel be­oor­deel en hul pre­mie daar­vol­gens be­re­ken. T­ha­ba­ni sê as ie­mand by­voor­beeld ’n ge­skie­de­nis van al­ko­hol- of dwelm­af­hank­lik­heid of reeds ’n le­wer­siek­te het, kan die ver­se­ke­raar toet­se aan­vra soos le­wer­wer­kings­toet­se, -bi­op­sies of -skan­de­rings om die ska­de aan die or­gaan te be­paal.

Die pre­mie­koers sal dan af­hang van e­ni­ge ska­de wat deur die toet­se ge­toon word, en hoe groot die ska­de is. Erns­ti­ge le­wer­ska­de kan selfs be­te­ken dat jou aan­soek om le­wens­dek­king mis­luk, of jy kan dek­king kry, maar sterf­te weens al­ko­hol­ver­wan­te siek­tes word uit­ge­sluit. As jy ver­keer­de of on­vol­le­di­ge in­lig­ting op jou ver­se­ke­rings­aan­soek­vorm verskaf, word dit nie-o­pen­baar­ma­king of wan­voor­stel­ling ge­noem. Dit is een van die al­ge­meen­ste re­des hoe­kom ei­se nie uit­be­taal nie. Die Ver­e­ni­ging vir Spaar en Be­leg­ging in SuidA­fri­ka se sy­fers wys le­wens­ver­se­ke­raars het ver­le­de jaar R332 mil­joen se ei­se ver­werp, en 55,3% daar­van was weens nie-o­pen­baar­ma­king. Vol­le o­pen­baar­ma­king is wan­neer jy al die in­lig­ting verskaf. Dit han­del on­der meer oor jou leef­styl, ge­sond­heids­toe­stand en me­die­se ge­skie­de­nis. ▶ Fi­nan­si­ë­le raad­ge­wers vir ver­se­ke­ring: www.fpi.co.za en www.fia.org.za. ▶ Die Ver­e­ni­ging vir Spaar en Be­leg­ging in Suid-A­fri­ka: www.a­si­sa.org.za. ▶ Al­ko­ho­lis­te A­no­niem: www.aas­out­h­a­fri­ca.org.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.