Lie­we E­li­ze

Huisgenoot - - Inhoud -

Ek het in die Kers­tyd ’n skaam kol­le­ga baie jam­mer ge­kry. Sy kan nie mak­lik voor an­der men­se eet nie. Tee­tye op kan­toor kry sy skaars haar kop­pie ge­lig. Sy gaan nooit saam met ons uit vir mid­dag­e­te nie. Sy gaan eet in haar kar of soms uit ’n laai by haar les­se­naar. Sy ver­my span­bou­dae deur ver­lof in te sit. Sy raak net meer af­ge­sny van al­mal. Nie al­mal ver­staan dit nie. Be­stuur­ders wil haar dwing om saam met ons te eet. Ons werk in ’n ge­span­ne om­ge­wing. Hoe kan ons haar help?

KM op SA

Die vrees om voor an­der te eet word dik­wels deur ’n angs­steu­ring ver­oor­saak as ’n eet­steu­ring of an­der gees­tes­ge­sond­heids­uit­da­ging nie ge­di­ag­no­seer is nie. Men­se met so ’n vrees sal si­tu­a­sies ver­my waar­in hul­le moont­lik ge­oor­deel kan word oor hoe en wat hul­le eet en selfs oor hoe lank hul­le eet.

Ly­ers aan so­si­a­le angs is dik­wels bang hul­le sal by ’n ete in ’n ver­leent­heid be­land as hul­le by­voor­beeld hul kos mors of ver­stik. Weens hul swak self­beeld vrees hul­le an­der se oor­deel.

Par­ty is net bang om voor ge­sags­fi­gu­re te eet; an­der sien op teen ge­leent­he­de soos aan­sit­e­tes. Dit kan help as jy op­let of sy sul­ke af­keu­re het.

Met jou ty­di­ge en op­reg­te deer­nis kan jy haar dalk teg­nie­ke help ont­wik­kel om haar vrees te han­teer. Pro­beer vas­stel of sy be­kom­merd is oor wat an­der ty­dens e­tes van haar sal dink of dalk kos as haar vy­and be­skou.

Bied aan om as ver­trou­e­ling af en toe saam met haar iets te eet by ’n plek van haar keu­se en teen haar eie tem­po. Moe­dig haar aan om ty­dens die ete dik­wels wa­ter te drink en diep a­sem te haal. Hou die ge­sprek so nor­maal moont­lik.

Moe­dig haar aan om hulp te soek. Hier­die angs­steu­ring kan met me­di­ka­sie be­han­del word en met ge­drags­te­ra­pie deur ’n siel­kun­di­ge.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.