’n Hei­lig­dom in ’n poel

Hier­die plek van aan­bid­ding wat se­dert 1604 ver­skeie ke­re her­bou is, staan in die mid­del van ’n poel. Dit is die hei­lig­dom vir pel­grims van die Sikh-ge­loof

Huisgenoot - - Inhoud -

DIE Goue Tem­pel is die hei­lig­ste hei­lig­dom en pel­grims­oord vir men­se wat die Sikh-ge­loof aan­hang. Dié plek van aan­bid­ding is in die s­tad Am­ritsar in Pun­jab, In­dië, ge­leë.

Die for­me­le ti­tels van die tem­pel is Sri Har­man­dir Sa­hib, wat “die tem­pel van god” in Pun­ja­bi be­te­ken, en Dar­bar Sa­hib, Pun­ja­bi vir “hei­li­ge ge­hoor”.

Sik­his­me (van die Pun­ja­bi woord “sikh”, wat “dis­si­pel” of “leer­ling” be­te­ken) is in die laat 15de eeu in die Pun­jab-streek deur ghoe­roe Na­nak (1469-1539) ge­stig. Dit is ge­grond op sy en die ne­ge ghoe­roes wat hom ge­volg het se leer­stel­lings.

Daar is so 20 mil­joen Sik­hs wê­reld­wyd en die mees­te van hul­le woon in Pun­jab. Sik­hs glo in een god wat hul­le lei en be­skerm. Hul­le glo ook al­mal is ge­lyk voor god. Sik­his­me be­klem­toon die be­lang­rik­heid van goeie da­de en on­baat­sug­ti­ge hulp aan an­der eer­der as ri­tu­e­le uit­voer.

Die Sikh-ge­loof se hei­li­ge boek word die Adi Granth (“eer­ste boek”) ge­noem, en e­ni­ge plek waar dit ge­hou word, word as ’n plek van aan­bid­ding of gud­wa­ra be­skou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.