WERKLOSE PA WIL KIND ‘AFTEKEN’

Huisgenoot - - Raad -

VWat be­te­ken dit as ie­mand ’n kind wil afteken? Ek het ’ n vyf­ja­ri­ge seun­tjie en is van sy pa ge­skei. Ek het weer ge­trou en my man wil my kind aan­neem. Sy pa sien hom nooit nie en het laat weet hy wil hom afteken, want hy is werk­loos. Sal my kind se reg­te pa dan nog on­der­houd moet be­taal soos die hof met ons eg­skei­ding be­slis het? Hy be­taal nou sy skool­fonds bit­ter on­ge­reeld. JH op DG

ADit is elke kind se grond­wet­li­ke reg dat sy be­lang al­tyd die deur­slag gee in e­ni­ge saak wat hom raak. Die Kin­der­wet be­paal dus dat ou­ers se ver­plig­tings en reg­te teen­oor hul kin­ders eers op­hou wan­neer ’n kind 18 jaar oud of self­ver­sor­gend is.

’n Ou­er se sorg kan dus nie as sulks af­ge­te­ken word nie, maar dit kan wel met toe­stem­ming na ’n an­der oor­ge­dra word.

As jou hui­di­ge man jou seun­tjie wil aan­neem, het hy die kind se bi­o­lo­gie­se pa se toe­stem­ming daar­voor no­dig. As die aan­neem­pa sal jou man dan die vol­le reg­te en ver­plig­tings van ’n ou­er teen­oor die kind hê en hy sal kan op­tree as­of hy sy bi­o­lo­gie­se pa is.

Jou eks se reg­te en ver­plig­tings teen­oor die kind sal dan ver­val, ten­sy die hof an­ders in die aan­ne­mings­be­vel ge­las.

Jy en jou eks kan ’n ná-aan­ne­mings­oor­een­koms aan­gaan waar­in daar wel reg­te en ver­plig­tings teen­oor die kind aan hom toe­ge­ken word. Be­pa­lings oor die be­ta­ling van on­der­houd en kon­tak met die kind kan daar­in uit­een­ge­sit word. Jul­le moet voor die aan­ne­ming al daar­oor oor­een­kom. Die hof sal dan be­sluit of hier­die oor­een­koms in die kind se be­lang is. In­dien wel, sal dit ’n hof­be­vel word wan­neer die aan­ne­ming toe­ge­staan word.

Dit klink vir my as­of jou eks nie meer sul­ke ver­plig­tings teen­oor sy seun wil of kan na­kom nie. As dit die ge­val is, is so ’n oor­een­koms on­no­dig. Jou hui­di­ge man kan dan bloot aan­soek doen om jou kind aan te neem na­dat sy bi­o­lo­gie­se pa toe­stem­ming daar­voor ge­gee het.

‘Hoe meer self­gel­dend jy op­tree, hoe meer neem jy die wind uit ’n boe­lie se sei­le’ – E­LI­ZE

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.