Geld­sa­ke: Help, ek ver­an­der van me­die­se fonds

Ons ver­dui­de­lik hoe wag­tyd­per­ke werk en wat­ter be­pa­lings hier­aan ver­bon­de is

Huisgenoot - - Inhoud - JOU GELD­SA­KE

’NWAGTYDPERK sal geld voor ’n nu­we fonds jou vol­le­dig dek.

Die duur van dié tyd­perk sal af­hang van hoe lank jy ’n lid van jou vo­ri­ge fonds was: meer as twee jaar on­on­der­bro­ke of min­der as twee jaar on­on­der­bro­ke.

Dis ook be­lang­rik dat nie meer as 90 dae tus­sen die ver­val van jou ou lid­maat­skap en die in­wer­king­tre­de van jou nu­we fonds­lid­maat­skap ver­loop nie. An­ders sal jy dalk jou me­die­se uit­ga­wes ten vol­le moet on­der­skryf en kan jy ’n boe­te­hef­fing op­ge­lê word.

WAG­TYD­PER­KE AS JY MIN­STENS TWEE JAAR BY JOU OU FONDS WAS

As jy meer as twee jaar lank on­on­der­bro­ke ’n lid van jou vo­ri­ge fonds was en bin­ne 90 dae by ’n nu­we fonds aan­sluit, is die wag­tyd­perk ge­woon­lik drie maan­de.

In dié drie maan­de sal jy jou vol­le pre­mie moet be­taal, maar jy sal net vir voor­ge­skre­we mi­ni­mum voor­de­le (VMV) kan eis.

Dit sluit hos­pi­taal­dek­king vir ver­skeie toe­stan­de en le­wens­be­drei­gen­de nood­ge­val­le en ’n vas­ge­stel­de lys chro­nie­se toe­stan­de in.

Be­soek www.me­di­cal­sche­mes. com om te sien wat VMV al­les dek.

Se­ke­re me­die­se pro­se­du­res en me­di­ka­sie sal vol­ko­me ge­dek wees mits jy die fonds se voor­keur­diens­ver­skaf­fer en -me­di­ka­sie ge­bruik.

Ná die 90 dae sal jy die vol­le voor­de­le ge­niet van die voor­de­le­op­sie wat jy ge­kies het. Boe­tes vir laat aan­slui­ting is net van toe­pas­sing op le­de ou­er as 35 jaar om­dat hul­le ge­woon­lik meer me­die­se uit­ga­wes as jon­ger men­se het.

Dié boe­te word vol­gens jou to­ta­le lid­maat­skap­ja­re en jou hui­di­ge ou­der­dom uit­ge­werk.

Hoe lan­ger jy lid van ’n fonds was, hoe min­der be­hoort die boe­te te wees.

Hier­die boe­tes word ook op www.me­di­cal­sche­mes.com uit­een­ge­sit en ver­dui­de­lik.

Die nu­we fonds kan voor­af vir jou sê wat die boe­te sal wees. Jy kan ook by ’n me­die­se ma­ke­laar hier­oor se­ker maak.

Maar moe­nie dat ’n ho­ër pre­mie van­weë die aan­slui­tings­boe­te by die nu­we fonds jou af­skrik om te skuif nie.

Maak se­ker jy oor­weeg eers al die voor­de­le voor jy ’n be­sluit neem.

VOORBEELDE VAN DEKKING

Su­san is al vyf jaar lank lid van ’n me­die­se fonds, maar het ge­skuif na ’n nu­we fonds wat haar be­hoef­tes be­ter pas. Sy is nou in die eer­ste drie maan­de van lid­maat­skap by die nu­we fonds.

Su­san het hoë cho­les­te­rol. Dié chro­nie­se toe­stand is ’n VMV; dus sal die me­die­se fonds haar dok­ters­be­soe­ke en me­di­ka­sie dek – so­lank die dok­ter so­wel as die me­di­ka­sie op die fonds se lys van voor­keur­diens­ver­skaf­fers en -me­di­ka­sie is. Sou sy ’n dok­ter of me­di­sy­ne ge­bruik wat nie op dié lys is nie, sal die fonds dit nie dek nie.

Su­san het ’n si­nus­in­fek­sie en be­soek haar huis­dok­ter. Die me­die­se fonds be­taal nie vir die dok­ters­be­soek of me­di­ka­sie nie, want dit is nog in die wag­tyd­perk en is nie VMV nie.

WAG­TYD­PERK AS JY MIN­DER AS TWEE JAAR BY JOU OU FONDS WAS

As jy min­der as twee jaar lank lid­maat­skap ge­had het en bin­ne 90 dae van me­die­se fonds ver­skuif, kan die nu­we fonds ’n voor­waar­de­spe­si­fie­ke wag­tyd­perk van 12 maan­de in­stel op ’n be­staan­de toe­stand, by­voor­beeld hoë bloed­druk, of be­plan­de pro­se­du­res, by­voor­beeld ’n rug­o­pe­ra­sie.

Ge­du­ren­de hier­die tyd­perk moet jy as lid jou vol­le maan­de­lik­se by­drae be­taal, maar jy moet al­le me­die­se kos­te ver­bon­de aan die be­staan­de ge­sond­heids­toe­stand self be­taal.

Die 12-maan­de-uit­slui­tings hang van jou per­soon­li­ke ge­sond­heids­toe­stand af.

Wan­neer jy aan­soek doen, sal die nu­we fonds jou kan sê wat uit­ge­sluit sal word.

Die drie­maan­de­wag­pe­ri­o­de sal dan nie geld nie. Jy sal eise kan in­dien vol­gens die voor­deel­plan waar­op jy is. Jy sal ook vir VMV ge­dek wees.

’n Boe­te vir laat aan­slui­ting kan van toe­pas­sing wees as die lid ou­er as 35 jaar is.

VOORBEELDE VAN EISE IN DIE WAG­TYD­PERK

Johan het ’n si­nus­in­fek­sie en be­soek die dok­ter bin­ne die eer­ste drie maan­de as nu­we fonds­lid. Die nu­we fonds be­taal sy dok­ters­be­soek, want sy voor­deel­plan dek dok­ters­be­soe­ke en ook die voor­skrif­me­di­ka­sie.

Johan het ’n rug­o­pe­ra­sie on­der­gaan voor hy om lid­maat­skap aan­soek ge­doen het. Die nu­we fonds sluit eise ver­bon­de aan die toe­stand 12 maan­de lank uit. Hy dek self al die me­die­se kos­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.