Lie­we E­li­ze

Huisgenoot - - Inhoud -

VEk is be­jaard, en my dog­ter knou my af deur al­tyd by groot ge­leent­he­de, by­voor­beeld haar troue, die ge­boor­te van haar twee­ling en haar man se hart­aan­val, te maak as­of ek niks reg doen nie. Wan­neer ek pro­beer help, ver­skree sy my as­of ek haar slaaf is. Hoe han­teer ek dit? My hart is ge­breek. Haar per­soon­lik­heid het deur die ja­re heel­te­mal ver­an­der. BDH, SMS

AJy hoef haar nie die res van jou lewe ’n stok te gee om jou mee te slaan nie. Jy kan wei­er om haar slag­of­fer te wees. As ’n mens se vol­was­se kin­ders jou boe­lie, kan daar ’n paar moont­li­ke oor­sa­ke daar­voor wees. Vreemd ge­noeg is een van dié oor­sa­ke on­se­ker­heid oor hoe om in se­ke­re si­tu­a­sies op te tree. Hier­die ge­voel kan haar ag­gres­sief en vy­an­dig maak. Die on­se­ker­heid kan uit haar kin­der­ja­re spruit toe sy moont­lik toe­ge­laat is om on­eer­bie­dig teen­oor ’n ge­sags­fi­guur te wees. Angs­ti­ge vol­was­se­nes is dik­wels ge­neig om hul ou­ers te pro­beer ma­ni­pu­leer in ’n po­ging om be­heer oor hul angs en lewe te kry.

Wat ook al die re­de, self­reg­ver­di­gings van haar kant en ver­sko­nings van jou kant sal nie jul ver­hou­ding her­stel nie.

E­ni­ge boe­lie flo­reer op men­se wat on­se­ker van hul­self is. Hoe meer self­gel­dend jy dus in sul­ke si­tu­a­sie op­tree, hoe meer neem jy die wind uit haar sei­le. Moet haar nooit op jou beurt af­knou nie. Jy moet wel per­ke stel deur dui­de­lik te sê jy sal nie lan­ger sul­ke ge­drag duld nie. Wys haar daar­op as sy ver­keerd is. Boe­lies hou daar­van om heel­tyd reg te wees. Hul­le skrik ook as jy ’n on­der­steu­ning­span het. Dit kan help as jou fa­mi­lie of vrien­de haar op haar plek sit wan­neer sy jou voor hul­le ver­ne­der. Ver­tel hul­le van haar ge­drag, gee voorbeelde en vra hul­le om vir jou op te kom.

Dit sal ook help as jy jou e­mo­si­o­neel goed ver­sorg so­dat jy sterk ge­noeg is om weer­stand teen haar te bied. Doen din­ge wat jy ge­niet soos om saam met vrien­de te kuier of in die na­tuur te s­tap.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.