SIHLEHLISIWE ISICELO SEBHEYILI SABASOLWA ABANGAMA-24

Ilanga langeSonto - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE knowledge.simelane@ilanganews. co.za

KUHLEHLISIWE ukulalelwa kwesicelo sebheyili enkantolo yesifunda escottburgh, ogwini oluseningizimu yekwazulu Natal sabasolwa abane kwabangama-24 abathweswe amacala aphathelene nokwebiwa kwamakhebuli ekhopha Kwazulu -Natal.

Laba ngomnu Tholakele Andile Makhoba, Thokozani Muhle Makhoba, Sizwe Mzulwini noDouglas Gouvele, abebevele phambi kwemantshi umnu Giele van Arde kuleli sonto.

Bese kuyizikhawu ezintathu abasolwa bezama ukuthola ibheyili kodwa umbuso ubenqabela ubeka izizathu zokuthi amacala ababhekene nawo abucayi kakhulu.

Ngesikhathi bevelile kamuva umnu van Arde uluhlehlisele umhla zingama-25 kwephezulu lolu daba ngezizathu zokuthi usafuna ukulalela amathephu esicelo sebheyili esachithwa bese eqhathanisa nezizathu ezintsha ezibekwe ngabamangalelwa, bese ekhipha isinqumo.

Umshushisi u-advocate Annale Handerson wala ukhasha, useziphikise izikhawu ezintathu izicelo zamabheyili zabamangalelwa - munye kuphela owamnikeza, nguMnu Bashir Rashid ongummangalelwa wokuqala.

Izizathu azibekayo u-adv Handerson ngezithi:

Baningi abasolwa kuleli cala kanti iningi labo ngabokufika kuleli.

Iningi labo alinawo amakheli aqondile abangatholakala kuwo uma behamba icala.

Wesabela ukuthi kungonakala ubufakazi njengoba kukhona asebewavumile amacala.

Maningi amacala abathweswe wona.

Selokhu laqala leli cala sekube neziwombe ezinenhlese yodlame nokuhluthuka kwezinhliziyo kubamangalelwa, besola abashushisi ngokucindezela amalungelo abo.

Uhide lwamacala abathweswe wona kubalwa lawa: Awokweba amakhebuli ekhopha. Ukweba Ukulekelela ezenzweni zokwephula umthetho. Ukulimaza impahla. Ukungena kuleli ngaphandle kwemvume.

Ukuhweba ngaphandle kwemvume.

Ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni. Awokweqa ezitokisini. Bayisithupha abameli abamele abamangalelwa, bonke bakhokhelwa yilegal Aid. Bathathu otolika - ngowolimi lwesizulu, isishona, nesishangane. Azivunyelwe izethameli kule nkantolo ngenxa yobuningi babamangalelwa nangenxa yohlelo lwezokuphepha.

Ngenxa yobuningi babamangalelwa kuye kuthathe eside isikhathi noma yini esuke yenziwa ngoba imantshi isho into eyodwa bese kulindwa otolika bobathathu bayedlulise, kuba njalo noma sekukhuluma abameli.

Cishe seziyisihlanu izimantshi zishintshana kuleli cala, imvamisa zihamba kungemnandi, abamangalelwa bezijikijela ngamagama ayiziswana.

Ababili sebawavuma amacala bagwetshwa iminyaka eyisi-8 umuntu emunye ngohlelo lokuthi bazoba ngofakazi bombuso.

Cishe seziyisihlanu izimantshi zishintshana kuleli cala, imvamisa zihamba kungemnandi zijikijelwa ngamazwi ayiziswana ...

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.