RHYTHM CITY

Ilanga langeSonto - - Kaqedisizungu -

Mon-fri, e.tv @ 19h00

UBONGI ubona edayiswe nguLungile njengoba kubonakala sengathi usehambisana nolerato manje. Ureneilwe uyatatazela ngazokugqoka kwi-shoot ye-electra. Umapula akazi noma uthathe isinqumo okuyiso yini. Kuyagqekezwa ekillowatt nokwenza usuffocate acasuke kakhulu nakuqala. UTK uthatha isinqumo ngovinolia. Urene uthola uthi ukwela ushade nowesifazane odumile. Usabelo bhekelela udumisani nomndeni wakhe. Ubongi ubizelwe Red ngesinqumo naye angasazi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.