AVE SIZIPHOXA EZINKUNDLENI ZOKUXHUMANA

Ilanga langeSonto - - Imibono - Rev.fr. Cyril Majozi, EMTHWALUME

MHLELI, kwelakho lodumo, ngicela ukuphawula ngezinkundla zokuxhumana. Kuyadabukisa okwenziwa ngabantu bakithi abampisholo ezinkundleni zokuxhumana. Mhlawumbe nezinye izizwe ziyakwenza lokhu kodwa ziyazikhetha izinto zokudlala. Okwenzeka kulezi nsuku kushayisa ngamahloni. Umuntu onesibindi sokuhlekisa ngomuntu oshonile noshonelwe usuke edle nhloboni yotshwala? Nobamaganu kabusadumile kakhulu. Siyaziphoxa kodwa bantu bakithi. Kangazi noma siphaphela izinto ezintsha noma kubhubha umhlaba yini? Kahleni sizwe sakithi, masibuyise ubuntu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.