UYALA INTSHA NGENGOMA

Ilanga langeSonto - - Izindaba - SANDILE MAKHOBA

UKHUZA intsha yangakubo ngengoma umphathi wezinhlelo wasempangeni, enyakatho yeKwazulu Natal, ujabulani Shandu.

Leli ciko lizakhele udumo ngamatemu afana no“jabulani Shandu ematshana, Shona phansi uma uthanda, lo mdanso esiwudansayo ngeke siwudanse sonke, namanye”.

Ukhiphe ingoma efaka wonke la matemu akhe bese efaka nezinhlamvu ezethusayo uma isiphakathi lapho ekhuza khona intsha ukuthi ayehlise ocansini.

Leli ciko lithi selihambe kakhulu imicimbi okuthi uma iphela kutholakale ukuthi bani- ngi abazithole benza ucansi olungaphephile uma sebedle amanzi amponjwana.

Uthi kumthinte kakhulu lokhu njengomuntu owukhathalele umphakathi wangakubo, eking Cetshwayo.

“Bengingakuhlelile ukucula kodwa ngibone ukuthi umyalezo uzofika kalula kubantu abasha uma ngiwuthumela ngengoma,” kuchaza ujabulani.

Le nsizwa izakhele igama ngobuchule bayo ekuphathweni kwezinhlelo emicimbini emikhulu kanti ibalwa nabahamba phambili ekwenzeni lo msebenzi Kwazulu-natal.

Ingoma yakhe esihloko sithi “Syaphambili” uthi isiyadlala emisakazweni yemiphakathi kodwa ayikakadlali kwemikhulu.

Uthi okumthokozisa kakhulu wukuthi abantu bayayithakasela kakhulu ezindaweni zokujabula ngakubo. Ujabulani ukhale ngabaculi abasafufusa abangayazi indawo yabo, wathi bazibangela bona isidina kubantu ngokubaculela izingoma eziningi abangazazi.

Uthi yena uzogxila kule ngoma baze bayazi abantu, uma beyithanda uzobe esesithatha lapho isinqumo sokukhipha enye.

Uthi yize noma ethanda ukuba ingoma yakhe idume kodwa akazimisele ukuhamba umhlaba wonke ejabulisa abantu intsha yangakubo ingakawuzwa umyalezo.

makhoba@ilanganews.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.