Uyashiya egagasini FM uvictor Rose Jnr

Uyofuna amadlelo aluhlaza

Ilanga langeSonto - - Izindaba - THANDI ZONDI

ULAXAZE phansi umbhobho umsakazi wegagasi FM osolwa ngamacala amaningana okukholakala ukuthi yiwo aholele ekutheni ashiye. Ngokomthombo ongashayi eceleni, uvictor Rose Jnr, oshayela uhlelo i-urban Top 30, ubesenezincwadi eziningana zokumxwayisa ngokungaziphathi kahle emsebenzini. Umthombo uthi lo msakazi usolwa ngokuzithokozisa ngophuzo oludakayo ngaphambi kokuba angene emoyeni. Uqhuba uthi ngezimpelasonto kusolakala ukuthi ubefika ephuzile. Uthi kawuqondi ukuthi kungani ekhethe ukuba esule emsebenzini ngoba ubenezinkontileka ezimbili. Eyodwa ezimele neyodwa lapho ebeqashwe khona ngokuphelele emsakazweni.

“Angazi yini emenze wesula ngoba ibingeke ithinteke yomibili imisebenzi yakhe. Mhlawumbe wukuzazi kakhulu yingakho evele wabona kungcono ukushaya isishwapha sakhe,” kuqhuba lo mthombo.

Uvictor Rose Jnr ukuqinisekisile ukuthi ufake isicelo sokusula kwigagasi FM kodwa wesule ngenxa yokufuna ukukhula hhayi njengoba kusho amahlebezi.

“Ukwesula kwami kuyingxenye yokukhula kulo mkhakha njengoba ngihlale kusuka ku-2014 kwigagasi FM. Ziningi izinto ebengizenza eceleni nezenza ngingabi naso isikhathi esanele. Eqinisweni ngiya egoli kodwa ngisazoqhubeka kuwona lo mkhakha wezikaqedisizungu,” kuchaza yena.

Ephawula ngezinsolo zokuthi ushiyiswe wukungaziphathi kahle uthe: “Kayikho into enjalo, kona ngike ngaba nalo icala kodwa kwakungonyaka odlule, lalimayelana nokuthatha ilivu. Ukube bengihanjiswa yinto enjalo bengizolaxaza umsebenzi owodwa kwengiyenza layikhaya ngiqhubeke nomunye. Nginezinkontileka ezimbili negagasi, eyodwa ngeyokuba yiproduction Engineer enye ngeyokwethula uhlelo. Bengingeke ngiwashiye womabili ukuba bengibalekela icala. Kunenkontileka engiqashwe ngokuphelele kuyo bese kuthi le enye kube ngeyesikhashana. Kule engiqashwe kuyo ngokuphelele kunemigudu elandelwayo ngaphambi kokuba uxoshwe bese kuthi le ezimele uxoshwa kalula kuyona,” kuchaza yena. Uthi usijabulele isikhathi asichithe kwigagasi FM futhi ufunde okuningi.

“Abantu bahlale benokuthile abazokusho, anginandaba nokuthi bathini kodwa engikwaziyo wukuthi ngihambe kahle kwiGagasi yingakho ngisekulona namanje, ngisafake incwadi yokwesula. Uma sengikwenzile lokhu engikufisayo ngingakujabulela ukuba ngibuyele kulona ngoba besekufana nasekhaya,” kuphetha yena.

Ukhulekani Shandu, okhulumela igagasi FM, uvumile ukuthi uvictor wesulile.

“Ngingakuqinisekisa ukuthi wesulile kuzo zombili izinkontileka zakhe abekade eqashwe kuyo ngokuphelele neyokuba yiProduction Engineer. U-DJ Le Soul uzobamba esikhundleni sakhe kuze kube kutholakala ozongena ngokugcwele. Kalukho usuku obelubekiwe lokumqondisa izigwegwe, wesulile. Uthe ufuna ukubhekana nezindaba zakhe zangasese njengesiteshi sasihlonipha leso sinqumo,” kuchaza yena.

ISITHOMBE NGABE:GAGASIRADIO.FM

U-VICTOR Rose Jnr uyashiya kwigagasi FM.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.