U-edward uphinde wahlasela ugordhan

EZOMPHAKATHI: Uthe utshela abantu amanga

Ilanga langeSonto - - Izindaba - INTATHELI YELANGA LANGESONTO

IGILE isimanga indodana kamengameli Jacob Zuma, ikhwela idilika kobengungqongqoshe wezezimali eningizimu Afrika umnu Pravin Gordhan.

Lesi simanga senzeke emcimbini obusemgungundlovu ngolwesihlanu kusihlwa, lapho umnu Gordhan ebethula khona inkulumo ngesikhathi kunegandhi Memorial Lecture.

Kwi- video esakazwe yintatheli uphathiswa Mfuyo enkundleni yokuxhumana itwitter, kubonakala u-edward Zuma (indodana), esemuva ngaphakathi ehholo, ememeza etshela umnu Gordhan obekhuluma phambili ukuthi yonke into abeyisho ingamanga. Ngesikhathi ememeza u-edward, umnu Gordhan ubeqhubeka ekhuluma, abantu bemlalele, beshaya nezandla.

Kule video u-edward uzwakala ethi:

“Konke lokhu okushoyo uqa mba amanga. Pravin, unamanga, unamanga. Utshela abantu amanga. Wadayisa izwe kowesilisa omhlophe estellenbosch. Wadayisa izwe. Wadayisa izwe. Tshela abantu ukuthi wadayisela urupert izwe. Wadayisa ngaleli lizwe kurupert. Unamanga. Unamanga. Kufanele uze sizohlangana ephalamende, ngizokutshela into efanayo.”

Ngaleso sikhathi umnu Gordhan ubeqhubeka ekhuluma kungazwakali nokuthi kukhona okumphazamisayo kanti eduze kuka-edward bekumi owesilisa obephethe uqwembe oluphuzi obelubhalwe ukuthi # Gordhan is a # WMC puppet.

Uqhubekile u-edward ephinda- phinda amazwi akhe ethi:

“Ngihlale ngikutshela ukuthi ungumdayisi. Unamanga. Pravin unamanga. Pravin unamanga. Unamanga. Ukhohlisa laba bantu, ubatshela amanga. Walidayisa leli lizwe kurupert. Unamanga, unamanga. Cha unamanga.”

Kwenye i- video kubonalala sekunamaphoyisa okungathi azama ukulawula isimo. Kuzokhumbuleka ukuthi u-edward akaqali ukuhlasela umnu Gordhan, owaxoshwa ngumengameli esikhundleni sokuba ngungqongqoshe wezezimali.

Uke wabhala incwadi eshubile lapho ebegxeka khona umnu Gordhan ethi usebenzela ongxiwankulu abamhlophe. Ngokombiko wetimes Live, umnu Gordhan uthe akaze aphazamiseke ngesikhathi ekhuluma, uze wezwa ngokwenzekile eseqedile ukwethula inkulumo yakhe. Uthe inkulumo yakhe ihambe kahle.

ISITHOMBE NGABE: ENCA

UMNU Edward Zuma oyindodana kamengameli wezwe, umnu Jacob Zuma, ikuphindile lokho, yakhwela yadilika kumnu Pravin Gordhan.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.