U-ADV MADONSELA EMAZISI KUNENE MUSEUM

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI

IMISEBENZI yobuciko kasolwazi Mazisi Kunene iveza ukuthi ubegxile kwezomphefumulo, okusho into ehlukile kwezenkolo. Lokhu kuvele ngesikhathi lowo obengumvikeli womphakathi phambilini, u-adv Thuli Madonsela, kade ehambele eprof Mazisi Kunene Museum ekuno. 8 Delville Ave, Glenwood ethekwini ngolwesihlanu olwedlule.

Ngaphandle kwalokho uprof Kunene wabe ekholelwa kulokho ayikhona njengoba lokhu kufakazelwa yimibhalo yakhe yonke ayiqamba ngolimi lwakhe, isizulu, yase ihunyushelwa kolwesingisi nguyena luqobo njengoba ayesekudingisweni ngaleso sikhathi.

Uprof Kunene uvela engumuntu obeyazisa indaba yokulingana kwamalungelo, kungabhekwa ubulili, okukhombisa ukuthi ubephila ngaphambili kakhulu kwesikhathi sakhe. Omunye wemisebenzi yakhe osihloko sithi: “Anthem of Decades” okhuluma kakhulu ngabesifazane, uyakufakazela lokho.

Unkk Mathabo Kunene, oyinkosikazi kasolwazi Kunene, uze waligcizelela leli phuzu ngokuthi athi umyeni wakhe ubemphathisa okwendlovukazi ngempela.

Okunye ngoprof Kunene wukuthi bekuyinto yakhe ukwamukela bonke abantu ngokufanayo nakuba leli zwe linomlando omubi wokucwasa. Uthe yingakho nje umnu Andre Botha esekhaleni lomzabalazo wokusungulwa kwe-mazisi Kunene Foundation okuyiyo enomthwalo wokulondoloza imise- benzi kaprof Kunene.

Ochazayo ngale ndawo, umnu Nsika Gumede, uveze okuningi ngosolwazi Kunene, ehola u-adv Madonsela nabehamba nabo igumbi negumbi lale ndawo.

Phakathi kwakho bekungukuzihlupha kukasolwazi Kunene ngendawo yakubo nesikole afunda kusona, ehluzingqondo High.

Ngaphandle kohlelo lokulekelela abantwana abebekade bengenzi kahle kumatikuletsheni olwenze imiphumela yathuthuka ngesikhathi esifushane isuka eqophelweni elibi lika 29% ngowezi-2009 yaze yafinyelela ku-90% ngonyaka odlule, imazisi Kunene Foundation iphezu kwezinhlelo ezinkulu zokwakhela lesi sikole izimfanelo zokufunda nezemidlalo ezizoba sezingeni elifanayo nelezikole phambilini ebezibizwa ngamamodel C. Osekukhona njengamanje yicomputer Lab khona emakhaya, nokuyinto ebabazekayo kwazise umufi wenza konke lokhu njena wayengesiyena usomabhizinisi.

Isichonyiwe imidwebo namapulani okuveza umbono ngengomuso lalesi sikole.

bonginkosi@ilanganews.co.za

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

U-ADV Thuli Madonsela amukela isipho sencwadi kunkk Mathabo Kunene eprof Mazisi Kunene Museum.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.