SIHLAZIYA AMA-CD KNOWLEDGE SIMELANE

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UMCULI : ZAZA (LIVE AT SOWETO THEATRE) UHLOBO LOMCULO : GOSPEL UNYAKA : 2017 AMAPHUZU : 8/10

KUSETSHENZIWE kule albhamu, bekuculwa bukhoma esoweto Theatre. Intokazi iyaziwa, icula nejoyous Celebration nakuyo le albhamu. Isipiliyoni siningi, i-albhamu imnandi ize iyophela. Izingoma ziyashesha ziphinde zidumise kuhlabahlose. Ayiyekeki uma usuke waqala wayidlala.

KWI-CD 1 zilandelana kanje: Umbhedesho, Sawbona Jesu, Konke kuyenzeka, I will sing, Kumnandi ukwethemba ujesu, Ndza swi rhandza, Agere pachigaro, Ngizohlala, welikhwezi, Bevuya nethi Kusekhon’abantu. KWI-CD 2 abafundi sebezozizwela bona, ihamba ngonyawo olufanayo nalena yokuqala.

UMCULI : UBUHLE BELOTHENI ISIHLOKO : EMPENDLE UHLOBO LOMCULO : MASIKANDI WALEMIHLA UNYAKA : 2017 AMAPHUZU : 5/10

ZIZA kahle lezi nsizwa kulolu hlobo lomculo, ziyayincenga ingoma. Zidle ngezingoma eziqanjiwe. Iphimbo lohamba phambili limtoti, izinsimbi zithakiwe, inomsoco le albhamu. Ziyi-12 sezizonke, zilamana kanje: Uthando, Icilongo, Bangichomela, Empendle, Ubuhlungu buyefana, Ubaba wami, Wakhuluma ubaba, Sizogiya, Kuyoze kube nini, Nduku zethu ziyabadida, Ngizodlula nethi Kulo mhlaba. 0715689319 yinombolo yabo lena.

UMCULI : PHUMLANI HADEBE ISIHLOKO : ANGIKAZE NGIMBONE

UHLOBO LOMCULO : GOSPEL UNYAKA : 2017 AMAPHUZU : 6/10

UPHUMLANI uyathandeka, ungumculi wegospel onalo iphimbo lenkonzo nendumiso. Iningi lezingoma zakhe ziyadumisa, zimbalwa ezisheshayo. Uyisibusiso kubazalwane, ungena kuzwakale enhliziyweni.

Ziyi-14 sezizonke, zilandelana kanje: Uphakeme, Hlala kuye, Ngcwele ngcwele, angikaze ngimbone, Kuyokusiza ngani, Iqili, Ulidwala lami, Simemezela, Lisekhona ithemba, Khumbula umenzi, Ewe Jesu, Sondele kuwe, Wethembekile, nethi Akekho onjengaye.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.