ELIKA-GRACE LIFANA NELIKAMANANA

Ilanga langeSonto - - Imibono -

MHLELI: Kangisajwayele ukubhalela kwelakho kodwa ngisuswe wudaba olungethusile, lwangiphoxa, lokuxolelwa kukankk Grace Mugabe ebe engakachazi ukuthi kwakwenzenjani eze eshaya umuntu wesifazane nokwenza kuyinyanga yabesifazane nje. Kangiwuboni umehluko ecaleni elenziwe ngumnu Mduduzi Manana nonkk Mgabe, ayafana lawa macala. Umbuzo uthi ngonjani oxolelwayo, ngonjani ongaxolelwa?

Empeleni leli gama elithi uxolelwe ngoba kuvikelwa ukumosheka kobudlelwano phakathi kwezimbabwe nesouth Africa kalinginiki ukuthula ngoba kuzokwenza abase Zimbabwe bafike bezozenzela ngesibhaxu kithina baleli zwe, silokhu sithi kasifuni ukumosha ubudlelwane naleliya zwe. Sengathi siholwa ngamagwala la emzansi, kwazise ayaziwa amagalelo kamugabe emhlabeni wonke, akayenqeni enye indoda manje ngibona ukuthi uxolelwe ngamabomu umkakhe ngoba besaba ukuthi kuzongenelela umengameli Robert Mugabe qobo. Kusobala bazicabangela bona bodwa, lo oshayiwe walimala kabamkhathalele.

Thanda Chonco, EMPANGENI

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.