INKOSIKAZI IYADINWA UMA NGIYITHINTA

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

DADEWETHU sizwelana nawe esimeni okusona yize singazi ukuthi ukuqhelelana naye kungakuphatha kanjani. Kepha uma ukhala ngokuthi niyaxabana okuyinto abanye abantu abathi isuke idalwa wukwaliswa.

Ngibona ukuthi kungcono ukuba uke uvakashele izihlobo zakho, mhlawumbe uthi ukuhlala ushaywe wumoya isikhashana ukuze kuphephe umphefumulo ongenacala. Khona kuyenzeka ukuthi uma umuntu ezithwele kwenzeke izinto eziningi ezehlukene. UMBUZO: INKOSIKAZI yami muva nje kayifuni ngiyithinte. Uma ngike ngasondela nje noma ngakhuluma ngenkonzo yasekamelweni iyacasuka. Uma ngibuza ukuthi yini inkinga ithi kayisenayo imizwa yami, ithi mina mangiyitholele usizo. Ngisola isichitho noma amadimoni baba ngoba inkinga enje kangikaze ngiyizwe.

IMPENDULO:

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.