UVUKE NGEMPELA EMATHUNENI UMGARIMBE

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu - ZOWAKHA MBATHA zowakha@ilanganews.co.za

SEZIHUBELA sakusha ngomcimbi waminyaka yonke ispring Tour Music Festival njengoba selethwese ihlobo.

Lo mcimbi ungomunye wembalwa yobumnandi eyenzelwa erichards Bay ngenhloso yokuthokozisa abantu bakule ndawo.

Kungokwesithathu kulo nyaka ukuba kwenziwe lo mcimbi emhlathuze Sports Complex kanti okuzothokozisa abaningi wukuba khona kukamgarimbe wodumo lukasister Bettina, okubukeka sengathi usevukile kwabafileyo kwazise uke wanyamalala isikhathi eside kwezikaqedisizungu.

Kuzokhumbuleka ukuthi umgarigari ube sematheni muva nje kulandela ukunxuswa ngudj Twitty ezinkundleni zokuxhumana ukuba a mnikeze imvume yokwenza kabusha lengoma( Sister Bettina).

Utwitty ugxekwe manxa onke kuthiwa ufuna ukuvuka ngomgarimbe, abanye bethi makangadlaleli kuyo.

Okulandele lapho kube wukunqakisana ngamagama, sekungenelele naye umgarimbe, waveza namahlazo, wathi lo DJ wake wamthathela intombi, wahamba nayo bemshiya elele, bayozitika ngocansi, wababamba. Umgarimbe ubuze ukuthi akadelanga na ngokumthathela izinto zakhe njengoba esefuna ukumthathela nale ngoma, kwabe sekusuka isidumo.

Lokhu kumenze wagqama futhi njengoba engangabazanga nokuxoxela ILANGA Langesonto ukuthi uyabhubha wukuqashwa kulezi zinsuku, wathi ngomandulo (September) nje uwodwa uqashwe cishe zonke izimpelasonto. Nasemhlathuze Sports Complex bamfakile ohlwini lwabazonandisa mhla ziyi-6 kumfumfu (October).

Ngokusho kukasfiso Mthethwa ongomunye wabahleli bomcimbi, abaculi osekuqinisekisiwe ukuthi bazonandisa kulo mcimbi ngubabes Wodumo, Khuzani “Indlamlenze”, Distruction Boyz, Duncan nenqwaba yabadume kangcono endaweni odansane, Makokoroshe, Facebuk nabanye.

Umthethwa uthi inhloso yokufaka abaculi bendawo yingoba inhloso enkulu wukuthuthukisa bona, babanikeze ithuba lokuhlanganyela nezinkunzi.

Kulindeleke ukuba lo Mgarimbe obhekwe ngabomvu acule nengoma entsha athe uya-yipheka kuyimanje.

ISITHOMBE: GOOGLE IMAGES

NGUMCULI wekwaito umgarimbe obuye ngezinkani.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.