UZALO

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

UGC ulindele ujojo eshisanyama kodwa uyaphoxeka uma embona enothobile nosmangele. U-innocentia uxwayisa umangcobo ngokuthi angamlwisi, umsabisa ngokuthi uma emlwisa uzotshela unkunzi ukuthi uzame ukumbulala. UMANzuza umanqika ngokushiya umumsy engabhekwe muntu. Umumsy utshela uzekhethelo ukuthi uye ahlale ahlale abe nomuzwa wokuhlubuka. Uyaqala umkhankaso wokucinga UGC kanti umngani wakhe uzibuza imibuzo. Uthukuthela ugana unwabu umangcobo uma ethola ukuthi isitha sakudala sizama ukulimaza othandiweyo wakhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.