EZAMAFILIMU:

Ilanga langeSonto - - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA

9/11

UMQONDISI: Martin Guigui ABADLALI ABAPHAMBILI: Charlie Sheen (Jeffery Cage), Gina Gershon (Eve), Luis Guzman (Eddie), Wood Harris (Michael), Olga Fonda (Tina), Jacqueline Bisset (Diane), Whoopi Goldberg (Metzie)

UHLOBO: Drama IMINYAKA: 16 L/V UMHLAZIYI: ZOWAKHA MBATHA

ISEHLAKALO sangomhla ka-11 kumandulo (September) ngowezi-2001 sokuhlaselwa kwe-united States of America (USA) siyohlala sibalulwa nalezo ezingasoze zalitshalwa emhlabeni.

Kwakungulwesibili ekuseni amabhanoyi ayedunwe ngabashokobezi i-al-qaeda ehlasela leli lizwe kwafa izindimbane zabantu ezibalelwa cishe ezinkulungwaneni ezintathu (2,997) kwalimala ababalelwa ngaphezu kwezi- yi-6. Ayemane esewonke amabhanoyi ayeduniwe kodwa okwagqama kakhulu wokwamabili ahlasela inorth nesouth Tower ezazinezitezi eziyi-110 eworld Trade Center eyisizinda samabhizinisi edolobheni enew York. Le filimu-ke ikhuluma ngabayisihlanu abavaleleke ekheshini elikwibhilidi inorth Tower.

Kunesithunywa la ( messenger) okuwusuku lokuzalwa kwendodakazi yaso namuhla, usozigidigidi nomfazi wakhe ababanga naye eyesehlukaniso, indoda esebenza kulo leli bhilidi ukulinakekela nowesifazane osemncane ongumrashiya oxabene ne- blesser lakhe. Ngesikhathi kuhlaselwa ibhilidi lokuqala bayabhajwa kuleli kheshi abakulo.

Yiwona mnyombo-ke lo wefilimu, lapho bephila khona ngethemba, benza imizamo yokuzihlenga ngokubambisana. Bakwenza lokhu belekelelwa nguMetzi ongaphakathi kwi- control room yala mabhilidi naye ogcina ephoqeleka ukubaleka bengakahlengeki ngoba esewa amabhilidi.

Uzohlangana nomunyu, uthando nokubaluleka kwethemba. Sezixoxwe kaningi izigigaba zalolu suku ngamafilimu kodwa lokhu egxile kukho le kuyikhasi elisha. Ingene ngolwesihlanu e- cinema.

NANGEMPELASONTO edlule yomhla ka-1-3 September IDESPICABLE ME 3 ibisahleli esicongweni ngokufaka imali (R45 252 378) nakuba isibheke emsileni kulawo ayishumi abukwe kakhulu. Nalu uhlu lwawo:

1. HITMANS BODYGUARD 2. AMERICAN MADE

3. SON OF BIGFOOT 4. GIRLS TRIP

5. ATOMIC BLONDE 6. ANNABELLE

7. THE BOUNCE BACK 8. DESPICABLE ME 3 9. FUN MOM DINNER 10 BABY DRIVER

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.