SIVULA AMEHLO ABACULI:

Ilanga langeSonto - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE

ngokubambisana lona. Iculo lilinye lingasetshenzwa ngabantu abangaphezu kwamashumi amabili lijike libe wunqambothi. Okudala lokho wukuthi emculweni kukhona, izimenenja, ophrojusa, onjiniyela bemisindo, abadayisi bomculo nabagqugquzeli bawo.

Izinsimbi zizodwa zingaxhobelwa ngabantu abaningi kukhishwa unyawo. Isitudiyo naso singalawulwa ngonjiniyela bemisindo abaningi kanjalo namaphimbo. Kwala noma ingoma isiphelile iyahanjiswa iyocolisiswa ( mastering).

Kulezi zinsuku urebecca Malope uphezu komsebenzi wokuqopha i-albhamu yakhe - ulande insizwa yakwagcwensa ukuba iyomqambela izingoma iphinde izilungise. Sizwe ngandlebenye ukuthi akugcinanga lapho unxuse ulebo Sekgobela ukuba ayocula naye enye yezingoma zakhe. Wumqondo omuhle wonke lowo okhombisa ukuvuthwa kwamanye amaciko.

Sinenkinga yezimfundamakhwela ezithi zifika kule ndima ziphakame zivuvukale, ikakhulukazi uma zike zawina le mincintiswano engenasiqiniseko. Kuvamise ukuba lab’ omafikizolo bavele kanye emuva kwalokho bashabalale okwamazolo ebona ilanga.

Abanye bagcina sebempampa emigwaqweni bebamba beyeka, usugqashukile ulayini sekunzima nokuba bazehlise bacele abaqa- mbi bezingoma babasize. Abaculi baphesheya kwezilwandle basebenza kanje (ngokubambisana) yikho bephumelela, ngisho ophrojusa bayashintshana noma basebenzisane kuhle kodokotela bebonisana ngesifo sesiguli.

Abaculi abaningi bayakwazi ukucula kepha ukuqamba izingoma do, abanye banamakhono okubhala phansi izingoma behlulwe wukuzihlanganisa nemvunge nokuhlela kahle amaphimbo afanele leyo ngoma.

Awufuneki umhobholo wokuthanda imali kule ndima, kungcono umuntu akhiphe into ecokeme ezomhehela abalandeli nabathengi kunokuba achithe imali enkulu ngomsebenzi ongathi shu. Lapha Kwazulu-natal sike saba neqembu lomculo we- gospel ebelithandwa kakhulu, Amaphoyisa Asolundi. Izingoma ezifana nethi “Libala Kuye” “Siyamuzwa umsindisi” bezibabusisa abantu kepha ngenxa yokuhlakazeka kukahulumeni wakwaZulu omdala nalo lehlukana. Kuze kube manje abantu basazifuna izingoma zaleli qembu.

Kwale noma abaholi balo okungopatrick Mathonsi nosipho Sikhosana sebehamba bodwa akubahambelanga kahle ngoba abengasekho lawa maphimbo ozakwabo. Abaculi mabafunde ukusebenza ngokubambisana, babekezelelane, izinto zizobahambela kahle.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.