Izinkinga zebafana neningizimu Afrika jikelele

Ilanga langeSonto - - Imibono - ~Jeffrey S Zikhali

MHLELI, emuva kweviki elimnyama emlandwini webhola eningizimu Afrika, ngithi angizwakalise uvo lwami. Emidlalweni yokulungiselela indebe yomhlaba erussia ngowezi-2018, sithelwe ngehlazo yizwe elingunombolo 114 kumaFifa rankings, thina sibe singunombolo 66. Abantu baseningizimu Afrika bangaphezu kwezi-50 million kanti abasele Cape Verde bangaphezudlwana kwezi-500 000 (half a million).

Akugcinanga nje lapho kuphela, sivuke ngolwesine nezindaba ezivela kwinhlangano eyengamele ibhola lomhlaba IFIFA ezithi umdlalo esawuwina ngo 2-1 sidlala nesenegal, kuzomele uphinde udlalwe. Lokhu kulandela isikhalazo sesenegal sokuthi babanjwa inkunzi emini. Phela ibafana lapha yagcina inikwe i- penalty eyabe ingekho eyashaywa nguthulani Hlatshwayo.

Kuvusa imibuzo ukudingiswa kukanondweba waseghana owayephethe lomdlalo ujoseph Odartei Lamptey.

IFIFA ithathe isinqumo sokuba angaphinde adlalise umdlalo webhola.

Lokhu kwandise imibuzo ethi: Kungenzeka yini ukuthi kukhona imali akhokhelwa yona ukuze ibafana iphumelele?

Kuyiqiniso yini ukuthi sakhipha izimali ukuze siphumelele emidlalweni yobungani ngaphambi kwendebe yomhlaba ngowezi-2010?

Kungenzeka yini ukuthi iyiqiniso imibiko yokuthi sasibakhokhela onondweba ababephethe imidlalo yebafana ngesikhathi sikaclive Barker?

Imithombo eminye ithi labonondweba babetetekiswa uma bekuleli, banikwe konke abakufunayo. Kuyacaca manje ukuthi indebe yomhlaba erussia isiyiphupho nje kwibafana. Bekulindeleke ukuba siqoqe amaphuzu ayi-6 necape Verde, ekhaya nasekuhambeni. Kodwa sithelwe ngehlazo okusazothatha isikhathi ukuba silikho- hlwe. Lena yingozi egqenywe okhakhayini kanti ayizukuphola masinya.

Ustuart Baxter ongumqeqeshi webafana usayine isivumelwano seminyaka emihlanu ezophela ngowezi-2022. Uma isiqalo sinje, akekho owaziyo ukuthi uyophela owezi-2020 sikuphi kumafifa Rankings.

Akukhona nje ukuthi ibafana ihluliwe idlala necape Verde, kodwa ibifana nenkukhu egqenywe ikhanda. Abadlali obekumele badlale bebehlezi ebhentshini. Sesihlalelwe yiburkina Faso ekuhambeni kanti isenegal izosithela ngehlazo uma kungekho izinguqu- ko.

Singaqala sikhombe ISAFA ngenjumbane kodwa izinkinga zayo aziqali manje. Sithathe ujacob Sanong obeqeqesha i-under 23 kwathiwa uzosekela ubaxter. Kodwa uma ubheka naye kumqhudelwano adlale kuwona wakamuva, ubengazi noma liyaphuma noma liyashona.

Kwethulwa ivision 2018 eyayizosiza ukucaba indlela ebheke erussia, engathi sekuhlwe emini futhi njengenjwayelo.

Umbuzo okhona manje uthi kazi ISAFA izoqhamuka naziphi izaba uma sekunje.

ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX

BAKHALE kanje abadlali bebafana iguqiswa yicape Verde ethekwini ngolwesibili.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.